DIGITALT LOTTERI: Musikklaget Brage har i år vært nødt til å tenke nytt når de måtte avlyse sitt tradisjonelle 1.mai kakelotteri. Nå foregår det viktige lotteriet på Facebook. Video: TVSMIA.no.


Alvorlig situasjon

Inntektstapene til korpsene kan bli en milliard, mener lederen i Brage.

 


byline friwal

29.april 2020baronen pageann

 

Spjelkavika.no | KULTUR: -Det kan faktisk samlet sett bli et inntektstap på svimlende en milliard kroner, sier leder for Musikklaget Brage, Hildegunn Austnes Skevik til Spjelkavika.no.

Digitalt lotteri
Selv har det 113 år gamle musikklaget fra Spjelkavika sett seg nødt til å avlyse sitt tradisjonelle lotteri og spill i Spjelkavik sentrum 1.mai. Et arrangement de har hatt i godt over 50 år.
 
Korpset har, som mange andre, sett seg nødt til å tenke nytt. Derfor er et digitalt lotteri med trekning på sosiale medier satt i gang av korpset.
 
 
 
LESE MER OM BRAGE?
Bruk taggen øverst i saken.
 
 
Alt stoppet opp
Til tross for dette taper Musikklaget Brage, sammen med 6.730 musikkforeninger og lag, med tusenvis av medlemmer enorme beløp som følge av at aktiviteten er satt på pause.
 
-Vi er 113 år, og omtrent like lenge har korpset gjennomført viktige sosiale og inntektsbringende aktiviteter av ulik art.
 
-I 2020 er imidlertid både ordinære fellesøvinger, øvingshelger, NM i Janitsjar i Trondheim, vårkonsert, marsjøving og Mai spillinger av ulike slag, stoppet helt eller delvis opp.
Vi har, som mange andre, vært nødt til å tenke nytt på flere områder og det er en stor dugnadsånd og kreativitet i korpset, sier Hildegunn Austnes Skevik.
 
Musikklaget Brage har blant annet gjennomført nettøving som har vært veldig kjekt og viktig for fellesskapet og kontakten.
 
Livsviktig
-Kakebasaren 1.mai er den viktigste økonomiske aktiviteten for Brage og noe vi faktisk ikke klarer oss uten. Derfor måtte vi tenke nytt, sier hun.
 
Austnes Skevik sier korpset har forpliktelser, også som arbeidsgiver.
 
-Vi har jo det. Utgifter som lønn til dirigent, øvingslokaler, uniformer, instrumenter, vedlikehold og lignende. Derfor er det viktig med kreativitet for å få på plass løsninger, men også andre støtteordninger blir nå svært viktig for at både Brage og andre korps skal klare seg, sier hun.
(Saken fortsetter under bildet):

EN SELVFØLGE: Publikum tar gjerne korpsene som en selvfølge 17.mai, som her der Musikklaget Brage er en naturlig del i feiringen i Spjelkavika. Men korps er mye mer enn 17.mai, og arbeidet som ligger bak prestasjonene til våre to korps i Spjelkavika, og landet forøvrig er enormt.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


NM avlyst

Korpset ble, i likhet med alle andre påmeldte korps i Janitsjar NM i Trondheim, påvirket av avlysningen. Øving og samling mot et slikt felles mål, er samlende og viktig for alle som skal delta.
 
- Vi er jo 113 år i år. Det ville vært en tragedie om vi etter alle disse år nå må legge ned på grunn av et virus som kan gi oss både medlemstap og inntektstap, sier lederen. Selv om både kreativitet, dugnad og innsatsvilje er stor i alle korps for å gjøre som best en kan, er dette ikke nok, understreker hun.
 
Musikklaget Brage er som andre voksen/ungdoms-korps og ikke minst skolekorpsene i området bærebjelker i musikklivet rundt oss.
Nedlegginger vil få store ringvirkninger i mange lokalmiljøer. Når krisen er over må folk ha et lag å komme tilbake til, sier hun.
 
 
 
 
Haster med tiltak
-Skolekorpsene rekrutterer også til ungdoms-voksenkorpsene, og alle bidrar sterkt på hver sin måte og i fellesskap i hver sine miljøer. Det er ikke bare 17. mai vi synes.  Det ligger mye øving bak – enten det er å konkurrere, spille ute eller å gå taktfast og «skinne» som vi alle gjør en slik dag.

Svært mye innsats og dugnad fra medlemmer, foreldre og instruktører ligger bak dette. Austnes Skevik sier det haster med å gi korpsene hjelp.
 
- Grunnmuren i det frivillige musikkliv er i ferd med å slå sprekker på grunn av koronakrisen.
 
-Tapene er enorme, og det haster med tiltak for å hindre at musikklivet får en varig knekk.
De foreslåtte ordningene så langt er ikke nok, mener Austnes Skevik.
(Saken fortsetter under bildet):

ER ENIG: Tidligere statssekretær i kulturdepartementet, nå leder i Norsk Musikkråd, Bjørgulv Borgundvåg er samstemt med Austnes Skevik i Musikklaget Brage.
Foto: KULTURDEPARTEMENTET.


Får medhold

Hun mener en krisepakke til landets kor, korps, orkestre og alle de andre lagene i det frivillige musikklivet må til for å hindre kroken på døra for mange av lagene.
 
Hildegunn Austnes Skevik får medhold også fra nasjonalt hold i at myndighetene må grave dypere i pengekrukka.
 
- Kompensasjonsordningen Stortinget har vedtatt for frivilligheten i Norge er ikke nok, sier styreleder i Norsk Musikkråd, Bjørgulv Borgundvåg.
 
Han mener det er nødvendig med en krisepakke til landets kor, korps, orkestre og alle de andre lagene i det frivillige musikklivet. 
 
-Når situasjonen normaliserer seg, skal vi ikke bare ha noe å leve av. Vi må også ha noe å leve for. Det må handles nå, mens det fortsatt er mulig å berge musikklivet.