VIL STØTTE KONSERTER: Sparebanken Møre ønsker å støtte kor og korps med solid konsertstøtte denne våren. Banksjef i Spjelkavik, Andreas Ulvestad besøkte Spjelkavik skolekorps og fortalte hvorfor. Video: FRIDGEIR WALDERHAUG / spjelkavika.


Vil spre glede

15.000 kroner kan kor og korps få per konsert fra Sparebanken Møre.

 


byline friwal

16.april 2021baronen pageann

 

Spjelkavika.no | KULTUR: Våren banker på døren, og snart er det glade maidager. Korpsmusikk og korsang skal det bli, tross pandemi og smitteverntiltak.

Konsertstøtte
Det har Sparebanken Møre tenkt å bidra til, derfor tok banksjefen i Spjelkavik, Andreas Ulvestad og rådgiver Elin Larsen Sæther seg tid til et besøk da Spjelkavik skolekorps var ute og øvde på marsjering.

Med seg hadde de en invitasjon.
 
-Ja, det hører med å ha kor og korps på våren, og når det er litt spesielle tider vi er inne i så ønsket vi å være med på å finansiere spillejobber på inntil 15.000 kroner konserten, forteller Andreas Ulvestad, som nå håper mange søker på pengene Sparebanken Møre har satt av til tiltaket.
 
To spillejobber
-Hvert kor eller korps kan søke på en eller to spillejobber der vi altså støtter med inntil 15.000 kroner for hver konsert, forteller han.
 
-Det er nok slik at med pandemien så er det utfordrende for korps og kor å skaffe seg de midlene de normalt får inn på slike arrangementer.
 
-Med andre ord så kan banken, etter søknad, finansiere konsertene?
 
-Ja, faktisk. At hvert korps eller kor kan søke om støtte til to konserter betyr at en i praksis kan søke om 30.000 kroner, sier Andreas Ulvestad, og påpeker at det er noen betingelser som følger støtten.
(Saken fortsetter under bildet):

KAKEFEST: Sparebanken Møre kom på besøk til Spjelkavik skolekorps da korpset feiret 1.plassen i Nordvesten 2021. Dermed kunne korpset få invitere banksjef Andreas Ulvestad og rådgiver Elin Larsen Sæther på nydelig seierskake.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Gratis for alle

-En kan ikke ta betalt for billetter, for dette er ment å være et åpent tilbud til alle som vil høre korene og korpsene, sier han.
 
-Konsertene må være på et offentlig sted. For eksempel på en institusjon, et 17.maiarrangement eller på streaming hvor alle som vil kan ha tilgang.
En kan også ha en ordinær konsert med publikum.
 
-Og en annen ting er at konsertene bør gjennomføres i mai eller juni, forteller han.
 
Kort frist

Fristen er imidlertid kort, så Andreas Ulvestad sitter klar for å ta mot søknadene som måtte komme inn fra hans område i dagene som kommer fram til fristen.

-Ja, jeg er klar. 22. april er satt som søknadsfrist, nå er det bare å søke i vei, lyder oppfordringen fra banksjefen.

Slik søker dere
Ønsker ditt kor eller korps å søke på konsertstøtten fra Sparebanken Møre?
 

(Saken fortsetter under bildet):

SE INTERVJU: Se banskjef Andreas Ulvestad fortelle hvorfor Sparebanken Møre inviterer kor og korsp til konsertstøtte. Her sammen med korpset og rådgiver Elin Larsen Sæther.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no