LEDERE: Lisbeth Blengsli (t.v) blir ny styreleder fra høsten. Gitte Beierman tar over som leder i korpskomiteen, og vil til høsten trolig leite etter munnstykket til instrumentet. Foto: spjelkavika.no


Nye ledere

Spjelkavik skolekorps valgte to nye ledere av korpset.


byline pk

11.juni 2021baronen pageann

 

Spjelkavika.no | KULTUR: I Spjelkavik skolekorps holdes årsmøtet helt på slutten av skoleåret, og nylig ble to nye ledere valgt.

To ledere
Korpset praktiserer delt lederskap mellom styret i korpset og korpskomiteen, men har en rekke felles møter i løpet av året.
 
Styret i korpset ledes av Karoline Blengsli fram til sommerferien, og har det overordnede og økonomiske ansvaret i korpset, og er det besluttende organet.
 
Korpskomiteen ledes av Fridgeir Walderhaug, og følger korpset, drillen og aspirant- og juniorkorps tett, og sørger for oppfølging av medlemmene.
Korpskomiteen organiserer turer, sørger for uniformer, instrumenter og har ansvaret for den daglige driften av korpset.
 
Trapper ned
Begge de to lederne har vært i vervene sine i en årrekke og ønsket nå å trappe ned, og overlate lederskapet til nye koster.
 
Fridgeir går inn som ”menig” medlem i korpskomiteen, og begge de tidligere lederne står til korpsets disposisjon fortsatt.
 
Lisbeth og Gitte
De to nye lederne er altså Lisbeth Blengsli som leder for styret, og Gitte Beierman som leder for korpskomiteen.
Lisbeth er ny i korpsledelsen, men har selv bakgrunn som korpsmedlem med trommer som instrument.
 
Gitte Beierman har vært med i korpskomiteen fra før, og rykker nå opp som leder etter å ha vært turleder.
 
Styret
Det nye styret i korpset består av fem medlemmer i tillegg til Gitte som tiltrer i kraft av å være leder i korpskomiteen.
 
Foruten leder Lisbeth Blengsli består styret av Ruth Braute, Frode Rotset, Wenche Relling, Bernt Søvik og Gitte Beierman.

Korpskomiteen
Korpskomiteen har syv medlemmer.

Leder Gitte Beierman, Jon Ivar Tønnesen, Silje Indreeide, Geraldine Peltier, Terese Rotset, Mildrid Skogtrø og Fridgeir Walderhaug.

Blåtur
Korps skal være moro, men pandemien har rammet korpsene hardt disse femten siste månedene. Men Spjelkavik skolekorps har like vel klart å holde på de aller fleste medlemmene, i tillegg til at flere nye har kommet til i denne perioden.
 
En tøff periode uten turer og normal moro går mot en slutt, heldigvis. For lørdag er det endelig duket for tur, om enn kun en dagstur denne gangen.
 
Turen er en blåtur, og dermed kjenner ikke korpsmedlemmene hvor ferden går når de setter seg i bussen. Men moro skal det bli, lover korpskomiteen som står for turplanleggingen.