notsalen02

RIVES   Det er på vestsiden ned mot Spjelkavikelva at Den Gamle Notsalen har det største forfallet. (Se bilder nedenfor). Nå kan rivingsarbeidet starte. Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG  / spjelkavika.no


Starter planleggingen

Får rive Notsalen. Nå vil eierne vurdere bruken av tomten.

 


byline friwal                                26.februar 2018


baronen pageann

 

Spjelkavika.no | NYHETER: For en uke siden sendte Ålesund kommune ut vedtaket som gir eierne av Gamle Notsal i Spjelkavik sentrum lov til å rive bygget.

 

facebookknapp

 

Kommunalt vedtak

Det er Notsalen Utvikling AS, et datterselskap av Norlandia Utvikling AS som eier bygningene på eiendommen. Selskapet styres av brødrene Roger og Kristian Adfolfsen, og eier også eiendom og øvrig bygningsmasse på eiendommen, derav Thon Hotel Baronen med Den Gamle Notsal på motsatt side.


(Saken fortsetter under bildet):

notsalen03

FORFALL:  Flere steder er det lekkasjer rett inn i Notsalen. Skadene betraktes som svært store
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Selskapet sendte inn sin rivingssøknad i 20.november i fjor, noe som resulterte i at kulturavdelingen ved kulturvernseksjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune dro på befaring.

 

Også i 2011 var riving et tema, og kulturvernseksjonen var på sin første befaring av bygningsmassen som er regulert for bevaring.

I 2011 ønsket ikke fylkeskommunen å godkjenne riving av Gamle Notsal, men ønsket å finne løsninger sammen med huseier.

 

Greit for fylket

Ved siste befaring 4.desember i fjor, kunne kulturvernseksjonen kun slå fast at forfallet på bygningene var eskalert til å omfatte store skader i taket og fuktskader ned gjennom etasjene.

Seksjonen mener det er uheldig at huseier ikke har tatt bevaringsformålet på alvor, men vil ikke motsette seg, eller påklage et kommunalt vedtak om riving.

 

Og forrige uke fikk Norlandia Utvikling vedtaket i posten.

-Vi har akkurat mottatt meldingen om at rivetillatelse vil bli gitt. Vi vil nå påstarte jobben med å innhente tilbud for riving, og håper den prosessen vil gå raskt, sier Hilde Hammervold, administrerende direktør i Norlandia Utvikling AS til spjelkavika.no.

 

Vil utrede tomtebruken

I følge Hammervold vil huseierne nå starte arbeidet med mulighetsstudie for området.

-Den prosessen vil vi bruke noe tid på, for å vurdere og sikre at det som planlegges er i hht. Hva det kan være behov for i Spjelkavik, og hva som kan passe på våre tomtearealer.

 

-Hva er aktuelt å få på området?

-Av det vi har vurdert hittil har vært en mulig utvidelse av hotellet, eller leiligheter. Vi kan også vurdere omsorgsboliger om det skulle være et behov og ønske for kommunen.


(Saken fortsetter under bildet):

notsalen06

Direktør:  Hilde Hammervold i Norlandia Utvikling AS
Foto: NORLANDIA


Lettet

-Dette har vært et tema noen år. Hvordan ser dere på vedtaket?

-Vi er lettet over at det forfalne bygget nå tillates revet. Og vi håper og tror denne utviklingen som nå kan påstartes vil være med på å løfte hele området, sier Hammervold.

 

Historisk bygg

Den Gamle Notsal var en del av Spilkevigs Snøre- Not- & Garnfabrik, starta av Hans Pedersen Mittet og hans kompanjonger.

Spesialitetene som ble laget var fiskesnøre, line, garn og not, med torskeline som ypperste produkt.

 

I Mittetparken står det en bauta av Pedersen Mittet, avduka offisielt i 1945, selv om den sto der allerede i 1941. Krigen gjorde lysten på hornmusikk og feiende avduking liten. Derfor kom festen først sommeren 1945.

 

Den lille parken er også en del av eiendommen, og eies også av Norlandia Utvilling AS.

Notsalen, som var fabrikkens monteringshall, ble omgjort til restaurant på 90-tallet og har ikke blitt brukt siden 2007.

Naboer har de siste årene utrykt bekymring for at barn og unge tar seg inn på området.