aksjon2 page

OMRÅDET SOM BERØRES:   Det er dette området. rundt 7.000 kvadrat som blir berørt om politikerne går for rådmann Liv Stette sitt råd. Ill: Googlemaps / Ålesund kommune.


Raskest og billigst

Rådmannen: Bygg i Fremmerholen.
Aksjonsgruppa: Møt opp på folkemøte


byline friwal                                3.september2018


baronen pageann

 

Spjelkavika.no | NYHETER: I dag kom rådmannens innstilling til hvor politikerne bør legge det nye vannrenseanlegget.

facebookknapp

 

Rådmannens råd

Ålesund bystyre vedtar at det skal bygges et nytt alternativ vannbehandlingsanlegg i Fremmerholen” heter det blant annet i innstillingen rådmann Liv Stette nå sender over til politikerne i bystyret.

Dermed har innbyggerinitiativet som fikk i gang en ny behandling av saken fått et skudd for baugen. Og Stette sine fagfolk er klar i talen ovenfor politikerne som skal avgjøre saken.

 

Fremmerholen billigst

Av de to alternativene, Fremmerholen eller Holsfjellet er alternativet i Fremmerholen klart billigst og raskest å få gjennomført. Dette var noe aksjonistene i aksjonen mot at anlegget ble plassert i Fremmerholen var klar over. Nå er saken utredet, men ikke avgjort. Det skal skje i bystyrets møte 27.september.

Vi tar for oss alternativet Fremmerholen, siden rådmannen går for dette alternativet.

Om rådmannens innstilling går gjennom blir det plassert et 2.200 kvadratmeter stort bygg i friarealet øst for barnehagen i Fremmerholen. Det loves imidlertid ny plen på friarealet mot barnehagen, ny beplantning og tilgang til eksisterende tursti mot Lillevatnet.

Anleggstiden er beregnet til to og et halvt år.

Rådmannen og hennes fagfolk mener fordelene med Fremmerholen er at kommunen eier tomta, at arealet er satt av til vannbehandling i arealplanen, at det vil bety kortere byggetid, raskere etablering av alternativ vannforsyning, og ikke minst at det er billist.

 

Ulempene

Ulempene er også tatt med i innstillingen.

Anlegget vil ta et større areal av et friområde. Det vil skape mer støy og ulempe for barnehagen og beboerne i nærområdet i anleggstiden, og at bygget blir dominerende i utkanten av småhusbebyggelse, heter det.


(Saken fortsetter under bildet):

helga grethe

GIR SEG IKKE:  -Kampen er ikke vunnet. Nå er det viktig at folk møter på folkemøtet torsdag, sier Helga Krogsæter Ytrebø (t.v) og Grethe Loe i aksjonsgruppa mot plasseringen i Fremmerholen.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


-Møt på folkemøtet!

Ulempene er ikke ukjente, og aksjonsgruppa har påpekt en rekke store ulemper med å plassere anlegget i Fremmerholen. Nå maner de til kamp.

-Dette slaget er slett ikke vunnet. Det er fortsatt Fremmerholen kommunens folk ønsker å gå for, sier Helga Krogsæter Ytrebø til spjelkavika.no.

Hun sier folk ikke må gi seg.

-Torsdag holdes et åpent folkemøte om saken på ungdomsskolen. Dit er det viktig at folk kommer, sier hun.

-Alternativet med Holsfjellet vil bety 200 kroner mer i året for hver husholdning enn det Fremmerholen ville gitt, sier hun.

Det store spørsmålet aksjonsgruppa må stille seg er om andre bydeler stiller seg solidarisk med beboerne i Spjelkavika og Fremmerholen.

Det er ikke gitt.