OMFATTENDE: Spjelkavik sentrum skal i tiden framover være åsted for omfattende gravearbeid for å skifte vann- og kloakkledninger. (Røde prikker og soner). Fra kanalen og nordover Spjelkavikveien blir det laget et midlertidig fortau (blå prikker). Ved Gøta gård og Myrstad Mathus blir det laget midlertidig gangsti og kjørefelt.. Foto: NORGEIBILDER.NO


Graver opp sentrum

Spjelkavik sentrum blir sterkt preget av gravearbeid kommende år.

 


byline friwal

11.september 2019baronen pageann

 

Spjelkavika.no | NYHETER: Allerede nå har gravingen startet på parkeringsplassen til Thon Hotel Baronen, samt tilretteleggelse for midlertidig gangsti og kjørebane på plenen til Gøta gård ved Myrstad Mathus.

 

Omfattende

-Ja, det er et omfattende arbeid som skal utføres, forteller avdelingsingeniør ved VAR i Ålesund kommune, Einar Løkken til Spjelkavika.no.

Noen av de planlagte strekkene, blant annet i området rundt kanalen og Kiwi er ikke helt avklart ennå grunnet søknader og avklaring, men dette er trolig bare formaliteter.

Det er gamle vann- og avløpsrør som nå skal skiftes ut i området. Nærmere bestemt 1,3 kilometer med nye rør skal legges i området rundt sentrum.


(Saken fortsetter under bildet):

STARTER HER: Dt omfattende gravearbeidet som må utføres i kjørebanen starter her, like ved Thon hotell Baronen.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Graver i veien

-Om vi skal starte fra en retning å forklare så starter altså gravingen på hovedveien sør for hotellet der vi krysser veien. Gravingen vil strekke seg forbi Myrstad Mathus og videre fram til svingen ved Kiwi.

-I området ved svingen vil det også bli gravd i retning Lillevatnet over P-plassen, bussplassen og området framfor Indremisjonen sitt bygg.

-Fra området kanalen, i strekket fra sentrum opp i retning Esso og Spjelkavikkrysset går gravearbeidet over til fortauet.

Det blir derfor laget et nytt midlertidig fortau på motsatt side fra kanalen og nordover til blokkene Vika terrasse og Bedehuset, forklarer Løkken, som også kan fortelle at en del sideveier vil bli berørt. (Se bilde over, med blå prikker).

-Spesielt i Nedregårdsveien vil det bli omfattende graving i retning Aspehaugen sør.

Det blir graving på sørsiden av bygget Kiwi holder til i, fra kanalen og ned til elva.

Arbeidet med graving på hotellets parkeringsplass er som nevnt allerede startet opp, sier han.

 

Åpent kjørefelt

-Hva vil skje med trafikken i sentrum i graveperioden?

-Vi vil prøve å holde en kjørebane åpen gjennom hele sentrum, men vi har noen utfordringer enkelte plasser der vi må bevege oss inn mot midten av kjørebanen, blant annet noen varmekabler og fjernvarmen som ligger i midten.

-Dere skal holde på mange måneder med dette. Hvordan blir det med eksempelvis 17.mai og barnetoget gjennom sentrum?

-Arbeidet er ikke ferdig til 17.mai, men vi vil prøve å legge til rette for barnetoget.


(Saken fortsetter under bildet):

STERKT BERØRT: Svingen i sentrum er et av områdene som blir mest berørt av graving.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Gamle rør

Det er mange gamle rør, ikke bare i Spjelkavik sentrum, men ellers i kommunen også.

Blant annet sliter VAR med fremmedvann inn i systemene sine.

-Vi ser at det kommer inn fremmedvann, trolig er dette fra kanalen eller elva. Dette blir også tatt nå.

 

Kjør rundt

-Vår oppfordring til folk som bare skal kjøre gjennom sentrum uten noen ærend i denne perioden, er å kjøre gjennom rundkjøringen for å unngå kødannelser. Dette gjelder spesielt i perioden der vi graver fra hotellet og fram til Indremisjonens bygg ved Lillevatnet.

Når dette er gjort starter gravingen foran Kiwi og nordover i fortauet langs Spjelkavikveien.

Nedregårdsvegen og sidegatene tas til slutt, sier Einar Løkken.