FUNKER IKKE?  Se for deg at du på julaften åpner drømmegaven, men gleden blir kortvarig fordi varen har en mangel, eller du har kjøpt en bil der ting er festet med gaffatape. Hva gjør du? Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / spjelkavika.


Gleden som brast?

Jula er her, og gaver kjøpes. Hva om gaven du ønska deg blir en stor ergrelse?


5.desember 2019baronen pageann

 

Spjelkavika.no | TEMA:  Jula har innhentet oss og lommeboka vår. Vi kjøper gaver og julevarer for enorme summer. I 2009 handlet vi for 47 milliarder kroner. I følge Virke og Kvarud Analyse vil julehandelen for 2019 ligge på rundt 58 milliarder kroner.

Med andre ord er det mange som får gaven de ønsker seg til jul.
Men hva om gaven har en feil eller mangler?
Vår husadvokat Thomas Albertsen vet hva du har krav på.
 
Kan kreve nytt
Jeg hører stadig vekk enkelte si at selger har krav på å få utbedre både to og tre ganger, før du som kjøper kan kreve et nytt produkt. Dette er en misforståelse. Kjøper du som privatperson en ny bil, en mobiltelefon, en oppvaskmaskin osv. fra en profesjonell selger (næringsdrivende), så har du en rekke rettigheter etter forbrukerkjøpsloven. Én slik rettighet er at du som hovedregel faktisk kan velge å kreve at selger omleverer (nytt produkt) fremfor utbedring. Det mange ikke vet er altså at du som kjøper kan kreve en helt ny ting dersom det du har kjøpt er mangelfullt osv.
 
Det er viktig å presisere at forbrukerkjøpsloven gjelder der selger opptrer i næringsvirksomhet og hvor kjøperen er en forbruker. Dersom det er snakk om kjøp og salg mellom privatpersoner eller kjøp og salg mellom næringsdrivende, gjelder kjøpsloven. Og i kjøpsloven er dette regulert annerledes.
 
Spørsmålet er om du som kjøper etter forbrukerkjøpsloven helt fritt kan velge omlevering. De fleste vil vel helst ha et nytt produkt, fremfor å måtte vente på å selgeren skal reparere. Men noen begrensninger må det være. Hvis regelen hadde vært slik at vi alltid kunne kreve nytt produkt ved mangler, ville det bl.a. vært uheldig for miljøet og naturligvis også for de som forsøker å drive en forretning.
 

LES OGSÅ: 10.810

 
Valgrett
Det forbrukerkjøpsloven sier er som nevnt at forbrukeren har en valgrett, men at denne valgretten ikke gjelder dersom «gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader». Det påligger selgeren å bevise at det foreligger slik umulighet eller ulempe.
 
Ved avgjørelsen av om «kostnadene er urimelige» skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren.
 
Hvis du har kjøpt noe som er tilvirket spesielt for deg, dvs. noe som selger ikke uten videre kan omlevere enkelt, så har nok selger rett til å protestere og kreve å få reparere i stedet. Her kan man jo for eksempel tenke seg kjøp av spesialtilpassede markiser. Dette vil ikke selger enkelt kunne omlevere uten at han/hun påføres urimelige kostnader.
 
Forutsetningen for å kunne velge mellom omlevering og retting er at det er snakk om såkalt «genusytelse», dvs. det må være snakk om en vare som ikke er særskilt tilpasset deg som forbruker og som enkelt kan erstattes med en annen.
 
Støvlettdommen
I norsk kjøpsrett har vi en grunnleggende dom fra Høyesterett som illustrerer hvor grensen går for hva som vil være «urimelige kostnader» for selger. Den såkalte «Støvlettdommen» gjaldt spørsmålet om kjøperen av et par støvletter kunne kreve at selgeren leverte nye støvletter fordi hælen falt av etter kun få uker. Støvlettene kostet kunden 1360 kroner. Det var på det rene at det var snakk om en mangel.
 
En omlevering ville kostet selger 450 kroner (innkjøpspris), mens en reparasjon ville kostet selger 65 kroner.
 
Her mente Høyesterett at kostnadene ved å omlevere ville være urimelige sett fra selgers side, og det bl.a. lagt vekt på muligheten selger hadde for å omsette den brukte skoen. Høyesterett poengterte at det ikke eksisterer et bruktmarked for sko, i motsetning til det som gjelder for mye annet som omsettes. Dermed ville en dom som ga kjøper medhold i krav om omlevering føre til en «bruk og kast ordning» som det generelt er grunn til å ta avstand fra.
 

LES OGSÅ: FIKK DU MED DEG DENNE?

 
Utbedring?
Spørsmålet om hvorvidt omlevering kan kreves, må altså vurderes konkret. Hvis det er snakk om et produkt som enkelt kan omsettes videre (det finnes et bruktmarked), kan det være et moment som trekker i retning av at selger må tåle mer før omlevering kan nektes.
 
Jeg skrev innledningsvis noe om antallet utbedringsforsøk. Dersom selger, med gode grunner, har krav på å få utbedre fremfor å omlevere, blir det spørsmål om hvor mange utbedringsforsøk du som forbruker skal akseptere.
 
Her følger det av forbrukerkjøpsloven at selger ikke har rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. Dette med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig.
 
Oppsummert; du kan som forbruker velge mellom omlevering og utbedring, men dersom selger har rett til å motsette seg omlevering, må du tåle to utbedringsforsøk. Dersom selger ikke klarer å utbedre tingen, vil du som forbruker etter omstendighetene kunne kreve både prisavslag og heving. Alle parter bør tenke miljø, men samtidig er det greit å vite hva dere kan kreve.
 
God jul!