17MAI: Feiringen av 17.mai i Spjelkavika blir trolig svært annerledes enn den tradisjonelle feiringen av nasjonaldagen, men hele arrangementet er nå under vurdering for å komme fram til en verdig feiring av dagen. Noe arrangement med festplass på skolen er nok lite trolig, og det vi vet er at CIrkus Arnardo ikke kommer. Det er første gang på mange år Arnardo ikke setter sitt preg på feiringen, men grunnet situasjonen har de avlyst sin 2020 sesong. Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / spjelkavika.


Det blir 17.mai

Og nå vurderer arrangøren hvordan nasjonaldagen kan feires. Det samme gjelder flere andre arrangementer.

 


byline friwal

21.april 2020baronen pageann

 

Spjelkavika.no | NYHETER: I disse dager er folk i Spjelkavika vant til å høre korpsene øve ute til merkedagene i mai. Slik er det ikke i år.

 
Øver på nett
På grunn av koronatiltakene øver korpsene på andre måter. Spjelkavik skolekorps og Lerstad skolekorps øver begge med programmet zoom, en plattform der dirigenten kan se alle musikantene.
 
Ute er de ikke. Ikke enda, men det er lys i tunnelen, for Kulturdepartementet kommer med nye retningslinjer for korpsene og 17.mai den 4.mai.
Saken fortsetter under bildet):

UTSATT: Sondre Skulstad (t.v), kaptein på A-laget til SIL må avvente før de starter med kamper.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Avventer kampstart

Også idretten, og kanskje spesielt fotballen merker godt tiltakene som er satt i verk.
For A-laget herrer til Spjelkavik, snakker vi om utsatte kamper i 3.divisjon, Norsk Tippingligaen.
 
Første kamp skulle vært spilt sist mandag borte mot Melhus. Sist lørdagr skulle laget tatt mot Strindheim TF på Spjelkavik stadion.
(Saken fortsetter under bildet):

TRENINGSFELT: Kunstgressbanen til SIL er delt opp for smittesikker trening
Foto: JOHANNES WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Neste kamp den 27.04 er utsatt, og det er også hele ligaen fram til 15.juni, om ikke regjeringen kommer med nye vurderinger av situasjonen.

 
A-lagene til SIL har i midlertid begynt å trene igjen, men under strenge smittetiltak. Blant annet er kunstgressbanen delt opp i seks seksjoner der fem spillere trener sammen.
 
Avlyste 1.mai
Musikklaget Brage har avlyst sitt tradisjonelle arrangement i Spjelkavik sentrum 1.mai, der korpset har hatt sitt tradisjonelle kakelotteri.
 
-Vi kommer med et alternativt opplegg. Litt usikkert hva det blir enda, men vi jobber med det, forteller leder i korpset, Hildegunn Austnes.
(Saken fortsetter under bildet):

1.MAI: Korpsene spiller tradisjonelt 1.mai. Og Musikklaget Brage har tradisjonfor å ha sitt kakelotteri med spilling, også sammen med Spjelkavik skolekorps i sentrum denne dagen. I år er arrangementet avlyst, men Brage opplyser at de kommer med et alternativt arrangement som er under planlegging.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Også Spjelkavik skolekorps har tradisjon for å spille i Spjelkavik 1.mai, for blant annet Spjelkavik omsorgssenter, før de normalt marsjerer ned til Brage i sentrum. Også dette er nå avlyst.

 
-Vi bruker også å ha årsfest 1.mai, der korpsmedlemmene får stjerner og årsmedaljer. Dette har vi nå utsatt til høsten, forteller Karoline Blengsli, som er styreleder i skolekorpset.
 
Arnardo avlyste
Flere andre arrangementer er satt på vent, eller avlyst.
7.mai skulle skolekorpset spille og marsjere sammen med Tommeliten barnehage, som vant korpset for en dag under Juleparaden i fjor. Dette er utsatt.
 
Cirkus Arnardo har avlyst sin turné og kommer ikke til Spjelkavik og Ålesund 16. 17. og 18. mai som tidligere annonsert.
Dermed er også Spjelkavik skolekorps sin tradisjonelle spilling for Arnardo avlyst for i år.
 
17.mai
Dagen det knyttes størst spenning til er 17.mai.
 
Arrangementet er det skolekorpset som står for, og de har på langt nær avlyst arrangementet, men planlegger videre med flere alternative måter å feire dagen på.
(Saken fortsetter under bildet):

17MAI: Nasjonaldagen skal feires, også i Spjelkavika. Arrangøren Spjelkavik skolekorps vurderer nå flere planer på hvordan en feiring kan foregå, slik at flest mulig får den med seg.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Korpset ser imidlertid det som lite sannsynlig at det blir stort kakebord og fest på barneskolen denne dagen, men en form for feiring blir det.

 
Kulturminister Abid Raja (V) lover korpsmusikk på nasjonaldagen. Dermed ligger det an til spilling i en eller annen form denne dagen.
Som nevnt over vil 4.mai bli dagen der det meste avgjøres.
 
Sommersamling
21.mai er det Kristi Himmelfartsdag, og denne dagen skulle opp mot 16. korps sette farge på Spjelkavika med Sommersamling.
 
Spjelkavik skolekorps, som arrangerte det tradisjonsrike arrangementet i 2017 tok over arrangementet ettersom Blindheim skolekorps ikke så seg i stand til å arrangere.
 
Nå er arrangementet utsatt. Mest sannsynlig til 30.august, og blir i så fall en sen-Sommersamling.
 
Spjelkavik skolekorps har også sett seg nødt til å avlyse korpsturen de skulle ha til Danmark og Legoland denne sommeren.
Spillingen for den nye 1.klassingene er satt på vent.(Saken fortsetter under bildet):

VIKADAGENE: Vikadagene og Pederløpet med andre arrangementer siste helga i august planlegges som normalt. Team Spjelkavika, som er arrangør, fortsetter arbeidet og håper arrangementet kan holdes.
Foto: ARVID HJELM / Spjelkavika.no


Vikadagene planlegges

Helgen 28. – 30. august er satt av til Vikadagene og Pederløpet.
Arrangår er Team Spjelkavika, som opplyser at arrangementet foreløpig planlegges som vanlig, og at det uansett vil bli en form for arrangement.
 
-Bakkeløpet opp til toppen av Spjelkavikfjellet planlegges også som vanlig, sier sportslig ansvarlig i Team Spjelkavika, Kurt Svendsen.
 
Med andre ord er det mange løse tråder som henger i friluft for arrangørene av det som normalt skal skje denne våren og sommeren.
 
Nettavisen Spjelkavika.no vil følge opp med oppdaterte saker etter hvert som ting blir avgjort.