SYV AV ELLEVE: Spjelkavika.no har snakket med syv av elleve politikere og frittstående kandidater som er nominert til det nye kommunedelsutvalget for Spjelkavik, Åse og Lerstad.


-Kjenner behovene

Josefine (15) mener kommunedelsutvalget er viktig, fordi de kjenner de lokale forholdene best.

 


byline pk

28.april 2020baronen pageann

 

Spjelkavika.no | REPORTASJE: Når kommunesammenslåingen til storkommunen Ålesund ble en realitet, ville politikerne også endre sammensetningen av det vi før kjente som ”bydelsutvalg”.

 
Noe nytt
”Kommunedelsutvalg” (KDU) er navnet på de elleve utvalgene som skal ta for seg de helt lokale sakene i hele storkommunen, og det blir ikke som før.
 
De gamle bydelsutvalgene vi kjenner fra gamle Ålesund kommune er historie, og det vil de fleste mene er bra. Spesielt fordi disse utvalgene ikke hadde noen reell makt, og ble i mange tilfeller ikke lyttet til, selv om de besto av politikere som kjenner hvor skoen trykker.
 
 
Den største endringen er at det ikke bare er politikere som skal sitte i utvalget, og en trenger heller ikke være myndig.
KDU for Spjelkavik, Åse og Lerstad består av elleve faste representanter. Seks av dem er nominert fra det politiske partiet de tilhører, fem er foreslått av lag, organisasjoner eller foreninger. Noen har stilt seg til disposisjon selv.
Yngste medlem er 15. år, eldste 59. Seks menn og fem kvinner er faste representanter, og det er ni vararepresentanter til utvalget.
 
Får budsjett
Signalene som er gitt er at KDU også skal få et budsjett. Med andre ord vil kommunedelsutvalget for Spjelkavik, Åse og Lerstad bli tilgodesett med midler til bruk lokalt. Dette er nytt. De gamle bydelsutvalgene hadde ikke midler å tildele formål de ønsket å støtte, men hvor mye penger det er snakk om er ikke bestemt.
 
Alle de elleve KDUene i storkommunen er foreslått av en valgnemnd bestående av en person fra hvert parti, men med en arbeidsgruppe på fem politikere.
(Saken fortsetter under bildet):

VALGNEMDA:  Geir Ove Leite (Ap) er leder for valgnemnda som 7.mai skal legge fram forslagene på representanter til de elleve kommunedelsutvalgene, deriblant for Spjelkavik, Åse og Lerstad.
Foto:Spjelkavika.no


-Det har ikke vært lett å sette sammen de ulike kommunedelsutvalgene, da det har vært stor variasjon på kandidater, forteller Geir Ove Leite, gruppeleder i Arbeiderpartiet og leder i valgnemnda, til Spjelkavika.no.

 
-Alder, politisk parti, kjønn og engasjement i organisasjonslivet og frivilligheten var av kriteriene vi skulle ha en balanse på, forteller Leite.

7.mai skal kommunestyret behandle forslaget fra valgnemnda.

Dette vil de
Nettavisen Spjelkavika.no kan her gi deg alle navnene på de som er foreslått på fast plass, og som vara.
Vi har forsøkt å komme i kontakt med samtlige faste representanter for å få deres syn på nominasjonen, og på oppgavene som venter.
Noen har gitt oss tilbakemelding på dette. Her er de vi har fått snakket med, og nederst ser du hele listen over faste medlemmer og varamedlemmer.
 

Josefine Lausund

Josefine Lausund
-Det som er viktig for meg er et godt utdanningstilbud og praksisplasser, sier utvalgets yngste kandidat på fast plass, Josefine Lausund.
Hun går i 10.klasse på Spjelkavik ungdomsskole, og er 15. år.
 
Hun oppgir Arbeiderpartiet som sitt parti, men i kommunedelsutvalget går hun inn som representant for frivilligheten og som samfunnsborger og elev.
 
-Jeg tror utfordringene i Spjelkavik, Åse og Lerstad er mangel på ressurser for å hindre ungdommer i å havne på feil kurs. Vi har behov for flere flinke folk ungdommen kan snakke med ved behov, mener Josefine, som er klar på at utvalget har sin misjon.
-De som sitter i utvalget kjenner best behovene i egen bydel, sier hun.
 

Helga Krogsæter Ytrebø (Sp)

Helga Krogsæter Ytrebø.
Her var hun en av de som sto i spissen for innbyggerinitiativet som til slutt fikk medhold i bystyret.
 
Helga representerer Senterpartiet, og bor i Fremmerholen med sin mann og tre barn.
 
-Min hjertesak er barn og unges oppvekstvilkår og fritidstilbud. Og å ta vare på, og utbedre turområder og grønne arealer. Det for å fremme fysisk aktivitet.
Jeg ønsker også å bidra til å etablere et kulturelt samlested for alle i området vårt, forteller Helga, som ser utfordringer.
 
-Den største utfordringen er at området vårt blir sett på kun som et område for kjøpesenter, og ikke all de andre tingene vi kan by på.
Konflikten mellom by-sentrum og Moa er godt kjent, og kan virke belastende for et samarbeid.
Men jeg har stor tro på at KDU kan ha innvirkning på hva som skal prioriteres, og hva som bør satses på. At de unge har fått mulighet til å være med i dette organet er noe jeg har stor tro på, sier hun.
 

Trond Herje (Krf)

Trond Herje
Trond Herje er veteran i den helt lokale lokalpolitikken. Han er nominert fra Kristelig Folkeparti og har fire perioder bak seg i det gamle bydelsutvalget.
Trond er skolemann og er nå rektor ved Skodje ungdomsskule og har en gutt og tre jenter i alderen 14. til 27 år.
 
-Jeg liker å gå tur i friområdene i bydelen, og har vært engasjert far i både Åse skolekorps og Herd-fotball, forteller han.
-Min hjertesak er at kommunedelen skal være en god plass å bo i, vokse opp i og bli gammel i.
Det er viktig å støtte opp om frivillig arbeid og legge til rette for lavterskeltilbud for våre innbyggere, forteller han.
 
Trond kommer også med det som kan være en brannfakkel for mange.
-Det er viktig å kunne utvikle Moa som sentrumsområde og legge til rette for godt og variert næringsliv i kommunedelen, sier han.
 
Trond vil kjempe for friområdene, men innser at kommunedelen Spjelkavik, Åse og Lerstad, til tross for at dette er den mest folkerike delen av storkommunen, har en lav representasjon i kommunestyret.
-Derfor blir det viktig å være et talerør for bydelen slik at vi får være med på utviklingen i kommunen.
-Har du tro på KDU?
-Ja. Ellers hadde jeg ikke stilt. I bydelsutvalget engasjerte vi oss sterkt i vannbehandlingsanlegget. Der så vi at engasjement og ståpåvilje bidro til et positivt resultat for bydelen, sier han.
 

Sindre D. Kvalvaag.

Sindre D. Kvalvaag.
Sindre har tre voksne barn, bor i Fremmerholen og stiller som uavhengig representant for lokalmiljøet.
 
Sindre er oppvokst i Spjelkavika og sier han er opptatt av at kommunedelen skal fortsette å være et godt sted å bo og vokse opp.
-Vi må spesielt passe på oppvekstmiljøet til våre barn og unge.
Samtidig arbeide for et godt samspill mellom industri, næringsutvikling og boligområder, slik at alle føler seg hjemme her, forteller Sindre, som til daglig er contract manager hos Kongsberg Maritime.
 
-Vi må ta vare på nærheten til naturen og turområdene våre, og ikke minst må vi passe på at den planlagte utbyggingen av vannverket skjer på en skånsom måte, uten at det legger for store hindringer for den nødvendige oppgraderingen.
 
Veksten og utviklingen av kommunedelen ser Sindre på også som en utfordring. Å ”Henge med i svingene” er ikke alltid like lett når alle grupperinger og interessenter skal tas hensyn til.
-Området må være en god plass å bo også under og etter etablering av nye boligområder og næringsvirksomhet. Spesielt gjelder det utbygging av skoler, barnehager, idrettsanlegg og lignende. Det må holde tritt med boligutviklingen, sier han.
 
-Jeg har tro på å være med å påvirke utviklingen gjennom KDU. At en også får få over et lite budsjett gir jo også handlingsmulighetene til utvalgene større.
At det kommer inn representanter utenfor de etablerte politiske partiene, slik som meg selv, tror jeg kan være sunt. Mulig vi ser ting på en litt annen måte, uten å si noe stygt om de etablerte politikerne.
Så håper jeg at dialogen mellom kommunestyret og KDU blir god.
Jeg ønsker å være en det er lett å komme i kontakt med dersom en har en sak en mener er viktig for nærmiljøet, forteller han.
 

Victoria Linnerud

Victoria Linnerud.
Til tross for at Victoria jobber som administrasjonsansvarlig hos kuldeentreprenøren Multi Kulde Vest, så har hun en solid fot plantet i varme verdier.
På fritiden jobber hun nemlig som frivillig i Røde Kors både som besøksvenn og flyktningeguide.
I 2019 var hun fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen i NRK for organisasjonen Care Norge.
 
Victoria og samboeren er ny i indre bydel. De flyttet fra Aspøya til Fremmerholen tidligere i år, og ønsker å engasjere seg i sitt nye lokalmiljø.
-Jeg heier på initiativ a-la Team Spjelkavika. Å samle JA-folk som ønsker å gjøre noe for lokalsamfunnet er veldig viktig, forteller hun.
 
På spørsmål om hun ser utfordringer blir det en brems.
-Jeg er jo såpass ny i området, at jeg ikke har observert utfordringer per i dag. Men personlig er jeg der at det skal være mulig å finne gode løsninger på utfordringer dersom de skulle oppstå.
 
-Men du har tro på KDU?
-Ja, absolutt. Jeg tror utvalgene kan ha en verdi, ellers hadde jeg ikke meldt min interesse. Men det må være enkelt og lett å komme med innspill om stort og smått.
Som leder for TV-aksjonen ble jeg ydmyk av å få oppleve hvordan store og små sto på for et felles mål.
Det handler om å gi informasjon som gir kunnskap og skaper engasjement blant folk. Dette skal både bli gøy og spennende, sier hun.
 

Ingolf Dragset

Ingolf Dragset.
Barn og ungdom som driver med musikk og korps i Sula, eller på Lerstad kjenner godt Ingolf Dragset.
Han er rektor ved Sula Kulturskule, og dirigerer både Lerstad skolekorps og Solevåg skulekorps.
Ingolf er gift, har fire barn, tre i barneskolen på Lerstad der de bor, og den eldste på Spjelkavik ungdomsskole.
 
-I kommunedelsutvalget representerer jeg spesielt korpset jeg dirigerer, Lerstad skolekorps, og min hjertesak er at kommunedelen, spesielt Lerstad og Åse skal få gode øvingsfasiliteter, noe de mangler.
Jeg ønsker også å øke statusen ved det å drive med kultur i fritiden, forteller Ingolf til Spjelkavika.no. Han ønsker seg mer samling om viktige saker i kommunedelen han bor i.
 
-Den største utfordringen jeg ser for vår bydel er å opptre samlet for å oppnå resultater for våre saker. Et slikt kommunedelsutvalg kan bidra til det.
 
-Tror du KDU vil få noen betydning?
-Ja, jeg tror et kommunedelsutvalg kan bli viktig, og det blir jo så viktig som medlemmene av utvalget gjør det til, forteller Ingolf Dragset.
 

Fridgeir Walderhaug (Ap).

Fridgeir Walderhaug
Han er 55 år, journalist og redaktør for avisen du nå leser.
Han er far til fire og bosatt i Olsvika. Det er nok ikke å ta i for hardt når en påstår at han er en lokalpatriot, som også er mangeårig leder for korpskomiteen i Spjelkavik skolekorps, og nå også daglig leder for Team Spjelkavika.
Han representerer Arbeiderpartiet i det nye KDU for Spjelkavik, Åse og Lerstad.
 
-Rett på sak. Jeg vil ha et kulturhus i indre bydel, og mener den nå nedlagte kinoen på Moa, med tre saler og flere tilstøtende rom vil passe perfekt for kor, korps og teater/revy.
 
-Korpsene sliter spesielt, og kanskje Lerstad og Åse mest. Men alle, også korene trenger en scene de kan ha ”eierskap” til.
At det ikke er et teater eller en revygruppe i indre bydel tror jeg strander nettopp på mangelen av en slik plass, sier han.
 
For Fridgeir er det viktig at alle blir sett, og at frivilligheten, spesielt rettet mot barn og unge får gode kår.
-Både i skolen og på fritiden er det viktig for barn og unge å bli sett. De skal prøve, feile, og lykkes. Det er ikke en tragedie at et barn prøver fotball eller en trompet, for så å finne ut etter to uker at dette ikke var greia. Men de må få prøve, og det må legges til rette.
 
-Kommunedelen dette kommunedelsutvalget skal dekke har fått to ”sentrum”. Moa og Spjelkavika. Moa tar kapitalen seg av, men vi må ikke løpe fra ansvaret i den utviklingen der også de sårbare som barn, unge og eldre tas hensyn til når en "urbaniserer" området.
 
-Spjelkavik sentrum må vi rett og slett gripe tak i selv, for å holde fin og flott. Det gjelder også områdene rundt.
Der er det frivilligheten som jobber på og lager turstier, gapahuker og trimparker. Dette må vi ta vare på, og heldigvis har vi i Team Spjelkavika med oss et gira næringsliv. Håpet er at KDU også bidrar, og at både Moa, Spjelkavik sentrum og resten av området drar lasset sammen.
 
-Har du tro på dette?
-Ja. Men det aller farligste er om kommunedelsutvalget gjemmer seg bort. At vi ikke møter folk. Skal et KDU ”stå på krava” ovenfor 77 representanter på rådhuset så holder det ikke med elleve røster. Da må vi ha med oss folk som bor her, avslutter han.
 
Her er hele lista for faste representanter og varamedlemmer til kommunedelsutvalget for Spjelkavik, Åse og Lerstad.
 
 
FASTE REPRESENTANTER
 
Dette er representantene for Spjelkavik, Åse og Lerstad kommunedelsutvalg.
 
 
Blindheim Jack Roger 51 år. Representerer partiet Venstre. Bor i Spjelkavik.
 
Dragset Ingolf 45 år. Frittstående representant. Bor på Lerstad
 
Herje Trond 52 år. Representerer Kristelig Folkeparti. Bor på Åse
 
Kvalvaag Sindre Dahle. 53 år. Frittstående representant Bor i Spjelkavik
 
Landsverk Inger Margrete. 59 år. Representerer Fremskrittspartiet. Bor i Spjelkavik.
 
Langeland Inger Johanne. 48 år. Frittstående representant. Bor i Spjelkavik.
 
Lausund Josefine. 15 år. Frittstående representant. Bor i Spjelkavik.
 
Linnerud Victoria. 33 år. Frittstående representant. Bor i Spjelkavik.
 
Stokke Ronny. 41 år. Representerer Høyre. Bor på Åse.
 
Walderhaug Fridgeir. 55 år. Representerer Arbeiderpartiet. Bor i Spjelkavik.
 
Ytrebø Helga Krogsæter. 50 år. Representerer Senterpartiet. Bor i Spjelkavik.
 
 
 
VARAMEDLEMMER
 
Baarholm Daniella. 54 år. Representerer Fremskrittspartiet. Bor på Lerstad
 
Tennøy Edward Rønning. 18 år. Frittstående. Bor på Åse.
 
Ulvestad Mariann. 42 år. Representerer Sosialistisk Venstreparti. Bor i Spjelkavik.
 
Olsen Jonas Skogtrø. 21 år. Frittstående. Bor på Åse.
 
Aase Karoline Skudal. 17 år. Frittstående. Bor på Åse.
 
Sund Torgeir Lausund. 38 år. Frittstående. Bor i Spjelkavik.
 
Alnes Svein Inge. 68 år. Representerer Arbeiderpartiet. Bor på Lerstad.
 
Løvland Margareth Aasebø. 48 år. Frittstående. Bor i Spjelkavik.
 
Andulfstad-Aarskog Reid. 51 år. Representerer Høyre. Bor på Åse.