BUSSPASSASJE: Onsdag ble det nye bomsystemet på den nye busspassasjen mellom Lerstadvegen og bussterminalen på Moa testet. Inge Rønstad i Fram fikk overlevert brikkene som åpner bommen, fra Mirza Begiz i Ålesund kommune . Foto: ØYVIND JOHAN HEGGSTAD.


Åpnes i juni

Busspassajen forbeholdes busser og ambulanser.

 


byline friwal

28.mai 2020baronen pageann

 

Spjelkavika.no | NYHETER: Mange har nok lagt merke til den nye passasjen som er laget fra Lerstadveien i Breivika, opp til Moaveien.

 
Testet bommen
Nå er den nesten ferdig, for i dag ble bommen og brikkene som åpner bommen testet ut av Fram.
 
Det er Ålesund kommune som drifter avkjøringen som skal gjøre det enklere for rutebusser å kjøre av fra Lerstadvegen for å komme seg til bussterminalen på Moa.
 
-Systemet er testet, og alt fungerer slik det er tenkt, forteller avdelingsleder ved trafikk og miljø i Ålesund kommune, Mirza Begiz.
 
Korter tiden
Fem millioner kroner har busspassasjen mellom Lerstad og Moa kostet, men vi korte ned bussturen mellom Moa og sentrum med hele fem minutter. Ja opp til kvarteret i rushtiden, mener Fram.
Også ambulansene blir utstyrt med brikken som åpner bommen.
 
Onsdag ble altså anlegget testet ut, med representanter for bomleverandøren til stede.
En slik løsning er ikke brukt tidligere her i fylket, men blir blant annet flittig brukt i Oslo.
 
Rette på svinger
Anlegget er imidlertid ikke helt ferdig, skriver Ålesund kommune på sine nettsider.
 
Svingen ved terminalen på Moa krever at det foretas en 180 graders sving.
Dette vil bli endret, slik at bussene kommer seg enklere inn på oppstillingsplassen. Dette arbeider starter om et par uker.
 
-De  kommunale arbeidslagene er nå opptatt med andre prosjekt, men vi regner med at arbeidet ved svømmehallen og bussterminalen kan starte i midten av juni. Da er planen å rette opp svingen slik at de to svingene som nå kreves ikke blir for krappe, forteller Begiz.
 
Privatbiler kan nok ikke benytte seg av denne snarveien til Moa og Spjelkavika. Fordelen får heller være at en får bussene ut av køa i rushtiden.