UTVALGET: Kommunedelsutvalget for Spjelkavik, Åse og Lerstad består av elleve representanter fra politiske partier, frivilligheten og næringslivet. Foto: ÅLESUND KOMMUNE


Vil ha kontakt

-Et forum for innbyggerne, sier den nyvalgte lederen etter første ordinære møte.

 


byline pk

1.september. 2020baronen pageann

 

Spjelkavika.no | POLITIKKE:  Mandag hadde KDU – Kommunedelsutvalget for Spjelkavik, Åse og Lerstad sitt første ordinære møte, der konstituering var hovedsaken.

Nytt utvalg
Samtlige kommunedeler i nye Ålesund kommune skal ha sitt KDU, et utvalg som på mange måter er arvtageren til de gamle bydelsutvalgene vi kjenner fra gamle Ålesund kommune.
 
De elleve medlemmene i KDU har imidlertid et lite budsjett de råder over, i motsetning til de gamle bydelsutvalgene. Og utvalget skal bli hørt av de politiske organene over seg.
 
Ungdom
Nytt er det også at medlemmene i utvalget ikke bare er folkevalgte fra de politiske partiene, men også fra frivillige lag og organisasjoner, personlige ønsker om å bli med, og at ungdom under 18.år også kan bli med, som Josefine Lausund.
 
Alle er valgt av kommunestyret til å sitte i utvalget, der seks representerer politiske partier, og fem fra andre sammenhenger.
 
-De som er under 18.år velges for to år i KDU. Og det er ikke grunnet mistro til de unge, men rett og slett fordi ungdom flytter og beveger på seg. Men de kan stille for to nye år om de ønsker det, sa Tore Johan Øvstebø (Krf) som er kontaktpolitiker til KDU for Spjelkavik, Åse og Lerstad.
 
 
Et forum
Da konstitueringen var unnagjort sto utvalget tilbake med Helga Krogsæter Ytrebø (Sp) som leder, og Trond Herje (Krf) som nestleder.
 
-Først og fremst nå skal vi definere oss først nå, men det vi håper på er å bli et forum for innbyggerne i Spjelkavik, Åse og Lerstad, der de kan ta kontakt og fremme sakene sine, forteller hun.
 
-Ikke bare politisk, men frivillige organisasjoner og alt som rører seg i distriktet her kan kommer å fremme sine saker. Så kan vi være behjelpelig med å fremme sakene deres for å ta det videre til kommunestyret. Vi skal lytte til dem.
 
-Hva er veien videre for de som måtte komme til dere med en sak?
 
-Om de kommer og fremmer en sak så diskuterer vi saken, så finner vi ut hvordan vi skal bringe saken videre. Vi er en godt sammensatt gjeng som har sin bakgrunn i frivillige organisasjoner, næringslivet og politiske partier som har lyst å jobbe for området vårt.
(Saken fortsetter under bildet):

LEDERDUO: Trond Herje (Krf) ble nestleder, og Helga Krogsæter Ytrebø leder i det nye kommunedelsutvalget for Spjelkavik, Åse og Lerstad.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Kan bli bedre

-De fleste kjenner engasjementet ditt for bydelsparken og kampen mot plasseringen av vannverket i Fremmerholen. Men er det andre ting du synes det er viktig å ta tak i?
 
-Ja, vi har veldig mange områder i Spjelkavika som kan bli bedre.
Sandingene, kanalen, og det er garantert ting på Åse og Lerstad som kan gjøres bedre, slik at folk kan bruke nærområdene mer enn i dag.
 
-Engasjementet er annerledes i dag enn tidligere. Før kjente vi hverandre på en annen måte, og vi var små grupperinger. I dag har vi bedre kontakt på blant annet sosiale medier.
Det er absolutt et mål for oss å øke folks engasjement, forteler Helga Krogsæter Ytrebø.
 
Veteranen
Trond Herje er veteran i KDU, ettersom han har lang fartstid i det tidligere bydelsutvalget.
Han tror det blir annerledes når det ikke bare er politikere i utvalget.
 
-Vi har med oss en ungdom, og det er kjekt.
 
-I bydelsutvalget siste periode hadde vi noe samarbeid med blant annet Lillevannets venner. Det synes vi var kjekt og jeg er opptatt om slikt engasjement.
Vi trenger et samarbeid mellom politikere, næringsliv og frivillige organisasjoner, for oppgavene er blitt store etter hvert, forteller nestlederen i utvalget.
 
-Nå får dere også penger. Hva tenker du om det?
-Jo, vi får 150.000 kroner. Det er vel ikke det jeg synes er det mest spennende, men kan bli det om vi klarer å få brukt dem slik at andre også bidrar til å øke dem.
Nå må folk få bli kjent med oss, slik at vi kan få gjøre den jobben vi skal for folk i området her, sier nestlederen i utvalget, Trond Herje.