BLIR DU MED?: Områdeleder fra Åse, Vigdis Rønning, for Lerstad Daniella Baarholm og for Spjelkavik, Victoria Linnerud ønsker å få med seg 100 digitale bøssebærere til årets TV-aksjon. Foto: WERNER BAARHOLM


Digital TV-aksjon

Områdelederne i Spjelkavik, Åse og Lerstad søker digitale bøssebærere.

 


byline friwal

5.oktober 2020baronen pageann

 

Spjelkavika.no | NYHETER: Årets TV-aksjon i regi av NRK vil gå til WWF, Verdens naturfond Norge, og fokus blir satt på det globale problemet med plast i havet.

Tenkte kreativt
Men pandemien vi står midt oppe i gir også TV-aksjonen utfordringer, det har de løst på kreativt vis.
 
-Vi, som så mange andre har vært nødt til å tenke nytt og kreativt. Frivillige som tidligere har gått fysisk med bøsse, og ikke minst nye, oppfordres til å bidra som digitale bøssebærere, sier nybakt områdeleder for Spjelkavik, Victoria Linnerud.
 
Sammen med områdeleder for Åse, Vigdis Rønning og områdeleder for Lerstad, Daniella Baarholm går hun nå ut for å få med så mange digitale bøssebærere som mulig.
 
Digitale bøssebærere
-Vi har behov for 100 digitale bøssebærere i de tre områdene om vi skal få dekket opp det antallet som normalt går fysisk, sier hun.
 
-I området Åse er det 7.trinn som normalt går med bøsse sammen med en voksen. Det som blir spennende er å se om vi får dem over på en digital bøssebæring, sier Vigdis Rønning.
 
-Ingen kan i alle fall klage på været 18.oktober, for dette kan en i prinsippet gjøre fra sofaen i stua, supplerer Linnerud.
 
For å få mer informasjon og registrering kan de som er interessert gå inn på blimed.no, der en igjen får tilgang til egen side.
Allerede nå kan en registrere seg, og bøssen blir aktiv mandag 5.oktober.
(Saken fortsetter under bildet):

NY LEDER: Victoria Linnerud er ny områdeleder for Spjelkavika. Nå håper hun mange vil melde seg som digitale bøssebærere.
Foto: WERNER BAARDHOLM


Bekjemper plast

I følge de tre områdelederne kan en velge mellom å være med som privatperson, eller skoleklasse, velforening, arbeidsplassen eller lignende.
 
Plasten i havet vil altså stå svært sentralt i det arbeidet WWF vil gjøre med midlene fra TV-aksjonen.
 
Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for med enn 900.000 mennesker.
I et samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal bruken av unødvendig plast reduseres.
 
Ønsker du mer informasjon om årets TV-aksjon vil du finne det på blimed.no og på sidene til WWF.