HER SKAL DET GRAVES: Arbeidet som gjenstår er i Spjelkavikveien gjennom sentrum fra nr 50 (huset ved siden av Sport1), og mot Vasstrandveien og Vikakroken. Foto/ Illustrasjon: Googlemap - spjelkavika.no.


Starter i mai

Gravearbeidet vil holde på til sommerferien og fortsetter etter ferien.


byline friwal

29.april 2021baronen pageann

 

Spjelkavika.no | NYHETER: Gravingen i Spjelkavik sentrum har de siste månedene vært konsentrert om Nedregårdsveien. Nå er arbeidet der i sluttfasen.

Tok pauser
Arbeidet i sentrumsgatene i området rundt Thon hotell Baronen er nesten ferdig.
Noe arbeid med sluker i veien gjenstår ved hotellet etter at rørene er i bakken og satt i drift. Dette for å hindre oversvømmelser, noe som har skjedd tidligere.
 
Videreføringen av arbeidet ble gjort i Mittetparken og Nedregårdsveien, og spesielt i sentrum ble det tatt pauser i forbindelse med julehandelen.
 
Oppstart
-Nå er det planlagt oppstart videre gjennom Spjelkavikveien mot Vikakronen og Vasstrandveien, forteller avdelingsingeniør Einar Løkken i Ålesund kommune.
 
 
Det er store rør og kummer som skal ned i grunnen, opplyser Løkken, og arbeidet starter der det stoppet på Spjelkavikveien.
(Saken fortsetter under bildet):

VENTER: Ved Misjonshuset ligger flere av de store rørene som skal i bakken.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Til Vikakroken

-Vi starter fra Spjelkavikveien 50 (ved nabohuset til Sport1 – Se tegning øverst) etter 17.mai, og vil arbeide oss fram mot Vasstrandveien forbi Sparebanken Møre, forteller Løkken, og legger til at arbeidet vil medføre trafikale utfordringer.
 
-Det vil føre til at fremkommeligheten vil reduseres slik det var tidligere i området Thon Hotell Baronen og Spar Myrstad.
 
Løkken presiserer at meningen er å bli ferdig gjennom selve sentrum før sommerferien, og at arbeidet vil fortsette mot Vasstrandveien etter ferien.