LETEOMRÅDET:  Kartet viser de aktuelle områdene for arkeologiske utgravninger som starter 18.mai. Illustrasjon: Ålesund kommune


Utgravninger

Starter arkeologiske utgravninger i Fremmerholen 18.mai.


byline friwal

14.mai 2021baronen pageann

 

Spjelkavika.no | NYHETER: I forbindelse med reguleringsplan for nytt vannbehandlingsanlegg er kommunen pålagt å utføre arkeologiske utgravninger.

Pumpestasjon
Det melder Ålesund kommune i en pressemelding.
 
Arbeidet, som skal konsentreres i leiteområdet til pumpestasjonen i Fremmerholen vil starte opp 18.mai og vare i rundt to uker, melder kommunen.
 
Utgravningene vil skje i leiteområdet til pumpestasjonen, altså i området nært Brusdalsvannet.
 
Pumpestasjonen må bygges for å få vannet opp til vannbehandlingsanlegget i Brusdalsvegen, og dette er en av flere undersøkelser som må gjøres for å finne det beste alternativet for plassering.
 
 
Kulturminner
Det arkeologiske arbeidet blir utført av kulturminneavdelingen til Møre og Romsdal fylkeskommune.
 
Det vil blant annet bli sjaktet med maskin etter tidligere bosetninger, grev og andre automatisk fredede kulturminner under overflaten. Området skal ordnes til igjen etter utgravningene.
 
-Det vil bli 3-4 dager med graving med maskin, så 3-4 dager med leting, før istandsetting av området. Det er ikke forventet økt trafikk grunnet dette arbeidet, sier prosjektleder Elin Nerem.