DET GRAVES: En kan kanskje trygt si at og det hadde vært gull i bakken i Spjelkavika så hadde kommunen og grunneierne blitt rike. Men nå ser en endelig slutten på arbeidet, etter fire år.


Massiv graving

Nå ser en enden på arbeidet

 


byline friwal

PUBLISERT
13.oktober 2022 

Spjelkavika.no

NYHETER

SPJELKAVIK

GRAVEARBEID:

 

Det graves som aldri før i Spjelkavika, og det dreier seg om kloakk, vann, elektrisitet, flomvern, forurensing og busslommer.
 
 
Tatt lang tid
 
Nettavisen Spjelkavika.no får nesten daglig spørsmål om når gravingen, som startet for nøyaktig fire år siden tar slutt.
 
Et paradoks for mange er at samtidig som gravingen startet i Spjelkavika, ble det oppstart med bygging av Nordøyveien med sine 37 kilometer vei, bruer og tunneler.
 
Utfordringene har imidlertid kommet på løpende bånd for entreprenørene Ålesund kommune bruker på arbeidet. Men nå ser en endelig ende på arbeidet. I alle fall en del.
 
 
SE BILDER FRA GRAVEPROSJEKTENE NEDERST I SAKEN
 
 
Utfordringer
 
-Det har vært en del uforutsette ting som har dukket opp siden oppstart, sier Einar Løkken, som er avdelingsingeniør for prosjektering og utbygging for vann og avløp i Ålesund kommune.
 
For arbeidet i Spjelkavik sentrum var først og fremst et prosjekt for å skifte til sammen 1,3 kilometer med vann- og avløpsrør. Men etter hvert har flere etater kommet på banen, blant annet Bypakken.
 
Det, og en del andre momenter har forsinket arbeidet. Blant annet hensynet til næringslivet i sentrum. Noe som allerede et par måneder etter oppstart førte til stopp, for å redde julehandelen.
 
-Det ble stopp på grunn av julehandelen, og rundt 17.mai. I tillegg ble det funnet forurenset masse som måtte sjekkes og behandles. I Mittetparken fikk en også utfordringer med massive røtter fra trærne der, forklarer Løkken, som nå ser en ende på arbeidet for hans del.
(Saken fortsetter under bildet):

SISTE GRAVING: Ved Thon hotel Baronen og Baronen Bowling er det skiftet ut tre sluker, ettersom det tidvis kom vann inn i bowlinghallen. Dette er siste del av arbeidet og avsluttes i disse dager.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Legger asfalt

-Arbeidet med vann og avløpsledninger er ferdig og satt i drift. Men vi måtte skifte flere vannsluker ved Mittetparken og utenfor Thon hotel Baronen. Der kom det vann inn i bowlingen til tider. Men dette arbeidet er helt i sluttfasen nå.
 
-Hva skjer nå?
 
-Nå i løpet av de neste dagene kommer en maskin som skal frese opp veidekket gjennom hele sentrum, før det bli lagt ny asfalt. Da vil trolig også vannoppsamlingene i området rundt hotellet og gården forsvinne, sier Løkken, som like vel kommer med et lite forbehold.
(Saken fortsetter under bildet):

BUSSLOMME: Det skal legges en utvidelse av broene over kanalen og elva for å få plass til ei busslomme. Det skal sørge for at stadige forsinkelser forsvinner..
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Busslomme

-Det dreier seg om den nye busslomma som skal plasseres på ei bro over elva og kanalen. Altså en utvidelse av broa. Men dette arbeidet har blitt forsinket fordi en måtte undersøke flomvernet i broa, men høyde for såkalt 200 års flom.
 
-Er dette arbeidet utført?
 
-Ja, det er avsluttet, og nå gjenstår innvilgningen av byggesøknad, slik jeg har forstått det. Noe tid på dette har ikke jeg, sier han.
 
Spjelkavika.no har prøvd å få kontakt med ansvarlige for busslommen, uten hell.
 
Det vi vet er at prosjektet er en del av Bypakke Ålesund, og årsaken er at busstoppet som lå i svingen gjorde at bussene havnet i unødig vikeplikt, noe som forsinket ruten til stadighet.
 
Spjelkavik har hvert år 17.000 passasjerer som tar bussen fra holdeplassen.
 
 
Hevet veien
 
-Ved innkjøringen til Vasstrandveien har det også skjedd ting?
 
-Ja. Der har veien blitt bygd opp en del, noe som er for å få vannavrenning. Vi vurderer den nå, for muligens var den litt ”overkill”. Så vi får se om vi må skrelle litt av den.
(Saken fortsetter under bildet):

BRUSDALSVEIEN: Også innover Brusdalsveien har det i flere uker vært omfattende graving. Her skal det være snakk om kabler, samt at en har laget nye trafikkøyer ved overgangsfeltene..
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Brusdalsveien og Moa

Også i området ved Spjelkavikkrysset og østover Brusdalsveien har det de siste ukene vært omfattende arbeid.
 
Her skal det være snakk om nye kabler, samt at det er oppført midtrabatter ved kryss og overgangsfelt.
 
I samme området, fra restaurant Fellini og østover til Borgund Pizza (Gamle Pedro) ble det natt til onsdag frest opp hele veidekket før asfaltering.
 
-Det må jo skje nå, for asfaltverket stenger i november. Derfor kjører vi i gang arbeidet med veidekket så raskt som mulig, sier Einar Løkken.
 
Også på Borgundveien mellom sentrene til Amfi Moa har det vært graving de siste ukene, og nå når en har begynt å plassere kantsteinene, begynner en å se konturene av den langsgående bussterminalen som skal komme på begge side av vegen.

HEVET VEI: De fleste har nok oppdaget at Vasstrandveien ved sentrum er hevet. Dette er gjort for å få avrenning av vann.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


ASFALT: I løpet av få dager blir veidekket på Spjelkavikveien gjennom sentrum frest ned, før det legges på nytt dekke, opplyser kommunen.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


BUSSTERMINAL: En begynner også å se konturene av den kommende langsgående bussterminalen på Borgundveien mellom sentrene på Moa. I disse dager plasseres kantsteinene.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


VÅT UTFORDRING: I gropene ved de opphøyde gangfelta på Spjelkavikveien har det en tendens å danne seg mye vann. Spjelkavika.no har varslet om at fotgjengere kan få seg en kraftig og ufrivillig dusj når en passerer på regnværsdager.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


NY ASFALT: Natt til onsdag ble Brusdalsveien mellom Fellini restaurant og Borgund Pizza (tidl. Pedro) frest opp, før det skal legges nytt dekke.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


TRAFIKK: Det er under oppføring to nye midtrabatter ved overgangsfelta på Brusdalsveien og i krysset ned mot Olsvika.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no