FEIRET: Nye og gamle ildsjeler for Spjelkavik Arena samlet seg for å feire oppstart. (Foran) Steinar Teigen, (bak fra venstre)  Carl Johan Pettersen, Oddvar Ekroll, Jakob Storlykken, Svein Sæther, Perry Holen, Jan Isaksen, Vidar Myrvoll, Håkon Teigen og Inger Johanne Langeland.. Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / spjelkavika.no


Lang prosess

Nå er arbeidet i gang.


byline friwal

PUBLISERT
7.desember 2022 

Spjelkavika.no

NYHETER

SPORT

SPJELKAVIK ARENA:

 

Det har ikke manglet på planer, tegninger, omkamper og diskusjoner rundt Spjelkavik Arena.
 
 
Tatt 40 år
 
For helt siden 80-tallet har planene om ei storstue i form av en hall vært til stede hos mange i Spjelkavik IL.
 
Og i dag kunne kaken komme på bordet, for nå kunne sentrale veteraner som har jobbet for hallen feire at arbeidet er i gang.
For gjett om de har jobbet for saken.
 
-Dette er planer som ble diskutert allerede på 80-tallet. Personlig hørte jeg om dem først på 90-tallet, forteller Vidar Myrvoll, som selv kom med i arbeidet rundt 2010.
 
 
Mange utkast
 
-Jeg ble med i hallkomiteen fordi jeg var kasserer i Spjelkavik IL, og da var det jo spesielt Perry Holen, Jakob Storlykken, Steinar Teigen, Svein Sæther, Jan Isaksen og Oddvar Ekroll som hadde styring med planene.
 
Oddvar tegnet hallen i begynnelsen, men det har vært mange endringer siden det. Og nå er den snudd helt rundt, forteller Vidar.
 
Men nå er arbeidet i gang.
(Saken fortsetter under bildet):

FIKK SPØRRE: Jakop Storlykken fikk svar fra prosjektleder i fylket, Therese Giskeødegård Osvik.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Kake og info

I første rekke med de forurensede massene som er på deler av tomta, men nå skal det skje.
 
Og det feires med kake, og en runde informasjon fra prosjektleder Therese Giskeødegård Osvik i Møre og Romsdal fylkeskommune, sammen med leder for SIL-håndball Carl Johan Pettersen og Håkon Teigen i SIL Spjelkavikas venner.
 
Det er de to som i det siste har hatt kontakt opp mot fylket for Spjelkavik IL.
(Saken fortsetter under bildet):

HALLEN: Slik vil Spjelkavik Arena ta seg ut når den er ferdig til bruk i august 2024.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Sikringstiltak

Gjengen i komiteen spør, og legger ikke skjul på at de er bekymra for selve byggeperioden og barn som skal til og fra skolen, og lurer på hvilke sikringstiltak som tas.
 
-Det er rundt 1.600 barn på ”campus”. Det er mange, sier Giskeødegård Osvik, og sikter til elever ved barneskolen, ungdomsskolen og videregående på Langhaugen.
 
-Vi drøfter forskjellige sikringstiltak for denne gruppen, sier hun, og nevner flere alternativer, og midlertidige løsninger.
 
 
Behov for møteplass
 
Det er fylkeskommunen som er byggherre, og når hallen står ferdig vil idrettslinja flyttes til Langhaugen, og hallen blir en viktig arena for undervisningen.
 
Inger Johanne Langeland etterlyste muligheter for at hallen kan være en møteplass for ungdom og barn.
 
-Driftsformen er ikke bestemt. Men hallen får en stor kafé i hallen. Foreløpig er det ikke lagt andre planer enn at kafeen og kiosken driftes av idretten under cuper og lignende, sier prosjektlederen.
 
Giskeødegård Osvik forteller om en hall med mye innhold, og et solid miljøavtrykk.
(Saken fortsetter under bildet):

TRIBUNER: Når tribunene er trukket ut vil det være plass til over 2.000 mennesker i salen. 221 seter er fastmontert og framme hele tiden.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Mye innhold

Spjelkavik Arena skal inneholde en idrettshall med to håndballflater der en går ned til en bane når de uttrekkbare tribunene brukes.
 
Da vil litt over 2.000 mennesker få plass på tribunene, inkludert 221 fastmonterte seter.
Det vil bety mulighet for nasjonale håndballkamper.
 
Hallen vil inneholde et aktivitetsareal for kampsport, utholdenhet og styrke, og det er opsjon på område for buldring.
 
Hallen skal dekke skolens behov innenfor faget kroppsøving og må derfor, uten omfattende og krevende omrigging kunne brukes til ulike idrettsaktiviteter.
 
Spjelkavik Arena skal også legge til rette for å kunne brukes til større arrangementer, som messer og konserter.
(Saken fortsetter under bildet):

TEGNINGER: Hallkomiteens nye og gamle medlemmer fikk se tegninger Therese Giskeødegård Osvik hadde med seg.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Uteområdet

Også uteområdene skal ivaretas.
 
Hallens parkeringsplass vil ha 51 parkeringsplasser, i tillegg til fem plasser for funksjonshemmede og 20 plasser for mopeder og motorsykler, samt buss.
 
Trimløypa som fram til nå har gått parallelt med kunstgressbana blir flyttet øst for Spjelkavik Arena.
 
Der løypa går i dag vil det bli asfaltert vei.
 
Fylket har nå startet entreprise for grunnarbeidet, og anbudskonkurranse ligger ute til offentlig anbud med frist 20.februar neste år.
(Saken fortsetter under bildet):

PÅBEGYNT: Arbeidet på deler av tomta er allerede i gang. Først med de forurensede delene av tomta.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Klar i 2024

I august 2024 skal Spjelkavik Arena stå klar til bruk.
 
Og da er det en hall som varmes opp av fjernvarme fra Tafjord sitt bossforbrenningsanlegg.
 
Det blir en hall der femti prosent av løst inventar og utstyr er gjenbruk, og tjue prosent reduksjon av klimagassutslipp fra materialer enn tidligere beregnet, står det i planene for Spjelkavik Arena.
 
 
Venta lenge
 
Allerede i 2013 kom det første vedtaket i fylkestinget. Siden da har det vært mange omkamper og diskusjoner. Nå er dette historie, og nå er det glede og spenning blant veteranene.
 
-Gravemaskinene har vi venta på lenge, og vi gleder oss stort til at bydelen skal få en stor arena for idretten, sier mangeårig leder for Spjelkavik IL, Perry Holen.
 
Jakob Styrlykken er enig.
 
-Dette er en hall mange vil ha stor glede av, sier han.