FLERE TILTAK: Det er flere tiltakk, spesielt sikring, som er planlagt med oppstart neste år. Illustrasjon: Bypakke Ålesund


Trygghet først

Flere sikringstiltak.

 


byline friwal

PUBLISERT
15.juni 2023Spjelkavika.no

NYHETER

BYPAKKE ÅLESUND

VEI:

 

Området Blindheim og inn mot Magerholm langs fylkesvei 60 har de siste årene vært et område med stor byggeaktivitet, og det har ikke stoppet opp.

 

Stort behov

Behovet for å oppgradere området også trafikalt har vært stort.

Tirsdag inviterte derfor Bypakke Ålesund, samt Møre og Romsdal fylkeskommune, som er byggherre, til informasjonsmøte på klubbhuset til Blindheim idrettslag, med godt oppmøte.

Fylkesvei 60 er i tillegg til å være en viktig vei for stadig flere beboere også en viktig gjennomfartsåre til blant annet Sykkylven.

 

11.000 biler

Det kjører i overkant av 11 000 biler i døgnet på strekninga og vegsystemet er ikke utforma for dagens eller framtidas trafikk.

-Prosjektet skal øke trafikktryggleiken for alle trafikanter og bedre miljøet gjennom sanering av kryss, tilrettelegging for gående og syklande og for kollektivtrafikken, opplyser prosjektleder i Bypakke Ålesund og fylkeskommunen, Torbjørn Vatnehol.

-Det er planlagt ny rundkøyring ved Blindheimshallen, som gjer at fleire farlege kryss forsvinn: Krysset mot nord ved Blindheimshallen, det firearma krysset i Puskhola og kryssa ved Eikenosen og Hjelldalen.

 

Tiltakene

På møtet ble det trukket fram spesielt sju tiltak langs veien.

-Det er planlagt midtrekkverk på fylkesvegen for å hindre møteulykker.

-Mot sør er det planlagt nytt sidevegssystem med ny parsell av Ramsvikvegen.

-Mot nord er Puskholevegen planlagt utvida til to kjørefelt med fortau og to-vegs sykkelveg.

-Nye underganger ved Blindheimshallen og Puskhola, fortau langs Ramsvikvegen og Puskholevegen og ny gang- og sykkelveg på nordsida av fylkesvegen mellom Nyledbakken og Flisnes vil gi vesentlig økt trygghet for myke trafikanter.

-Samanhengende gang- og sykkelvegsystem som knyter området sammen.

-Det er planlagt tre busshaldeplasser på hver side av vegen som blir oppgradert til dagens standard. 

-Støyskjermingstiltak langs fylkesvegen vil gi bedre bo- og oppholdsmiljø i hele området.

 

(Saken fortsetter under bildet):

GLEDELIG: Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, Anne Berit Støyva Emblem synes det var gledelig det hun hørte på møtet
Foto: Ålesund Arbeiderparti

-Gledelig

Hele prosjektet er ment å stå ferdig i 2026, med oppstart neste år.

Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, Anne Berit Støyva Emblem var på møtet, og likte det hun hørte.

-Det er gledelig at bygginga snart er i gang, at det farlige Puskholakrysset blir fjerna, at syklistene får eige felt skilt fra trafikken, og at det kjem fleire nye undergangar, sier hun.

-Og alt skal stå klart til 2026. Det bygges mye i indre bydel, og stort behov for bedre løsninger for både bilistene, syklende og gåande, og bussen som skal fram, legger hun til.