hoiland page

SER LYST PÅ LIVET:   Grethe Høiland fra Spjelkavika ser lyst på livet etter at Norsk pasientskadeerstatning ga henne delvis medhold. Hun mener legene som skrev ut de sterke narkotiske medikamentene til henne bidro til avhengighet, en avhengighet hun nå har kjempet seg ut av. Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG  / spjelkavika.no


-For meg er dette utrolig viktig

Grethe Høiland (53) mente legene gjorde henne til narkoman - Det er Norsk pasientskadeerstatning ikke helt enig i, men gir henne erstatning for merskade.


byline friwal                                17.oktober. 2016


naf 480page

Spjelkavika.no | NYHETER:Grethe Høiland fra Spjelkavik fikk 985 narkoampuller på ni måneder. Nå får hun erstatning.

 

facebookknapp

 

Narkotiske stoffer

Det skriver Dagbladet i dag.

Avisen tok opp saken til Høiland sommeren 2014, etter at den 53 år gamle kvinnen kjempet seg ut av medikamentavhengigheten hun mente flere leger bidro sterkt til.

 

De aktuelle legene skrev ut det narkotiske legemiddelet Ketorax i stort omfang, både som tabletter og i sprøyteform, skriver avisen.

 

Norsk pasientskadeerstatning har nå vedtatt at hun har rett til erstatning etter pasientskadeloven. Dette fordi de mener det ble skrevet ut for mye medikamenter i perioden 2010 til 2012.


 

(Saken fortsetter under bildet):

hoiland page2

LANG KAMP:  Grethe Høiland har ført en lang kamp mot legene hun mente gjorde henne til narkoman. Nå har hun også klart å avslutte metadonbehandlingen og tilkjennes erstatning.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


 

Leger ble gransket

Statens helsetilsyn startet gransking av fire leger etter de store mengdene narkotiske medisiner som ble skrevet ut til Høiland.

Medikamentene var tunge og vanedannende. Legen som fungerte som Høilands fastlege fikk etter granskningen en advarsel for brudd på helsepersonelloven.

Denne advarselen kom etter utskriving av medikamenter til Høiland og to andre pasienter.

 

Ble avhenging

Grethe Høiland har hele tiden påstått at hun ble medikamentavhengig etter legenes medikamentutskriving til henne.

 

Samtidig mente hun seg påført store økonomiske tap, i tillegg til fysiske, psykiske og emosjonelle skader.

 

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gir i sitt vedtak Høiland delvis medhold.

De mener Høiland ikke har rett til erstatning for medisineringen gjort i perioden 2007 til 2010, da NPE anfører at «Helsehjelpen har vært i tråd med god praksis».

 

Det mener NPE den ikke har vært i perioden etter 2010 til 2012, og gir henne rett på erstatning.

 

NPE mener imidlertid at det ikke er sannsynligvis ikke er skyld i Høilands avhengighet, men at det er påført henne merskade ved at medisineringen har vedlikeholdt hennes avhengighet, skriver Dagbladet.

Høilands advokat, Mona Næverdal sier det er gledelig at Grethe Høiland får erstatning, selv om det er vurderinger NPE har foretatt som hun ikke er enig i.

-Det får vi eventuelt komme tilbake til av erstatningsutmålingen, sier hun til avisen.

 

Høiland, som i dag er rusfri, også fra bruk av Metadon, er også uenig i NPE sin konklusjon angående perioden hun ikke får medhold på.

 

Ser lys i tunnelen

Likevel mener hun at erstatningen er viktig.

 

-For meg er dette utrolig viktig. Jeg får en følelse av at jeg endelig kan se et lys i tunnelen etter mange års kamp. De økonomiske følgene av medikamentavhengigheten min har også vært en stor belastning for meg, så en erstatning vil kunne hjelpe meg på vei ut av isolasjonen og tilbake til livet, sier hun til avisen.

 

NPE har ikke fått utmålt erstatningsbeløpet til Grethe Høiland.