gyn medi3

TA CELLEPRØVE:   Legene Inger Botn Brautaset (t.v), Ann-Cathrin Nordal Flisnes og Oddvar Sviggum hos Medi3 foretar viktige celleprøver på kvinner for å avdekke begynnende livmorhalskreft. De sier at selv om en tar den viktige vaksinen så er det fortsatt viktig at kvinner møter til celleprøver. Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG  / spjelkavika.no


Ta vaksine og celleprøve

Fra i dag, og to år framover får alle kvinner født i 1991 eller senere gratis HPV-vaksine, men undersøkelse er også viktig sier legene.


byline friwal                                1. november 2016


naf 480page

Spjelkavika.no | NYHETER: Tidligere fikk jenter født i 1997 eller senere tilbud om HPV-vaksine som skal motvirke livmorhalskreft. Nå kan også de som er født i 1991 og senere få samme vaksine gratis.

facebookknapp

300 får livmorhalskreft

Dette er en viktig og god nyhet, for hvert år får rundt 300 kvinner livmorhalskreft, og rundt halvparten av disse krefttilfellene er under 50 år. Mellom 65 og 100 kvinner dør hvert år av livmorhalskreft.

 

Men en bør ikke nøye seg med vaksinen, selv om den er viktig, mener gynekolog Oddvar Sviggum i Medi3. Han får støtte fra Folkehelseinstituttet som påpeker at vaksinering ikke gir beskyttelse mot alle HPV-typer, og at en derfor bør gå til undersøkelse hvert tredje år.

 

Typen vaksine som Folkehelseinstituttet nå tilbyr heter Cervarix og beskytter mot HPV 16 og 18. Disse typene er årsak til 70 prosent av tilfellene av livmorhalskreft i Norge.

 

-Det høye tallet med kreftrammede kvinner setter vi i forbindelse med at stadig flere unge kvinner dropper å ta celleprøve, en undersøkelse som ideelt sett skal gjøres hvert tredje år, sier gynekologen til spjelkavika.no

 

Sviggum sier mange kvier seg for undersøkelsen, men at det er en enkel celleprøve det er snakk om.

 

Raskt og smertefritt

-Hvorfor så mange dropper undersøkelsen har vi ingen fasitsvar på, men en teori er at dette er flaut, spesielt for de yngste kvinnene. Men vi vil gjerne få formidlet at dette er en enkel og svært rask prøve å ta. Den er smertefri, og det tar om lag to minutter, sier han.

 

Det er celleforandringer i livmorhalstappen en ser etter ved celleprøver, men Sviggum sier at om en avdekker celleforandringer så kan dette være forstadiet til kreft, men ikke nødvendigvis.

 

-Slike celleforandringer kan også gå tilbake, men det er celleforandringene som gir oss et varsku, sier Sviggum, som sammen med kollegene Inger Botn Brautaset og Ann-Cathrin Nordal Flisnes er de som foretar slike celleprøver hos Medi3.

 

Til tross for at legene mener at undersøkelse er viktig i tillegg til vaksinen så er det en god nyhet at jenter født i 1991 og senere nå kan ta vaksinen gratis.

Dette tilbudet er en prøve ordning som skal løpe i to å framover fra i dag.


 

(Saken fortsetter under bildet):

vaksine page2

GRATIS:  Fra i dag kan alle kvinner født i 1991 eller senere få HPV-vaksinen gratis satt på to helsestasjoner i Ålesund. 
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


 

Her tar du vaskinen

Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6 til 12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018, innformerer Ålesund kommune på sine nettsider.

 

I Ålesund kommune vil en gjennomføre vaksinasjonen på to helsestasjoner, Sentrum helsestasjon og Moa Helsestasjon. En må møte til følgende tider, og en må beregne en observasjonstid etter vaksinasjon på 20 minutter.

 

På Sentrum helsestasjon foretas vaksinasjonene på onsdagene 7.desember (dose 1), 11.januar (dose 2), og 14.juni (dose 3).

På Moa helsestasjon er det tirsdagene 14.mars (dose 1), 25.april (dose 2), og 26. september (dose 3).

 

Vaksineringen skjer altså med første, andre og tredje dose etter hver av dagene.

 

En kan foreta vaksinasjonen de nevnte dagene mellom klokken 15.30 og 17.30 ved begge helsestasjonene.

 

Her kan du lese mer om HPV-vaksinen

 

Flere leger sier at også menn kan ha god nytte av HPV-vaksinen, men det er altså kvinnene som nå kan få vaksinen gratis.