aksjon2 page

RASERING:   Grethe Loe (bildet) har startet underskriftsaksjon for å protestere mot det planlagte vannrenseanlegget på friområdet i Fremmerholen. Det er i det lyse feltet sør for boligfeltet og nord for turstien rundt Lillevannet og elva politikerne nå diskuterer for et vannrenseanlegg. Og de har dårlig tid. Allerede om tre år må anlegget stå ferdig, Foto: NORGEIBILDER.NO og PRIVAT


- Vi må våkne og protestere

Grethe Loe og flere av naboene er sjokkert over planene. Nå har hun startet underskriftsaksjon.


byline pk                                13. mars. 2017


baronen pageann

 

Spjelkavika.no | NYHETER: Grethe Loe er en av de nærmeste naboene til det planlagte vannrenseanlegget på friområdet i Fremmrholen. Nå har hun startet underskriftskampanje.

facebookknapp

Vil ha det i fjellet

Det var tirsdag forrige uka Nettavisen spjelkavika.no skrev om renseanlegget som politikerne nå er i ferd med å vedta.

 

Lillevannets venner hadde reagert sterkt på planene og skrev til politikerne i bydelsutvalget der de fikk medhold.

Politikerne ønsket en annen løsning enn å rasere et åpent og populært friområde like ved et stort boligfelt.

 

-Vi vil ha anlegget i fjellet, fortalte Daniella Baarholm (Frp).

Samtlige politikere fra alle partier var enige i saken.

 

Startet aksjon

Etter at saken for alvor har blitt kjent for allmennheten har både de nære naboene og mange som bruker området aktivt begynt å reagere.

En av dem er altså Grethe Loe som satte i gang en egen underskriftsaksjon hun selv har delt på sosiale medier, og fått andre til å dele.

Blant annet på facebooksiden ”Du vet du er fra Vika”.

 

Folk reagerer med sinne og irritasjon over planene om vannrenseanlegg midt i friarealet.

 

Barn og boliger

-Jeg og flere reagerer sterkt på at en vil plassere dette anlegget midt blant bolighus og en barnehage.

 

-Du mener en underskriftskampanje kan være en grei måte å vise motstand på?

 

-Ja. Jeg startet aksjonen på vegne av saken og for engasjementet fra både naboer og kjente som bruker friområdet ofte, forteller Grethe Loe til spjelkavika.no.

 

Populært område

Både Lillevannets venner og andre har innrømmet at en ble tatt litt på senga av planene, og kanskje at de var kommet så langt.

Grethe Loe mener folk må våkne.

 

-Veldig mange bruker friluftsområdet daglig, både barn og voksne. Det er ikke bare vi her i Fremmerholen som bruker området, men også folk fra andre bydeler. Nå må vi vokne opp og si klart fra at dette aksepterer vi ikke, sier hun.

 

Reaksjonen Grethe har fått fra andre tyder sterkt på at mange ikke var klar over hva som nå er i ferd med å skje.

 

- «Hva er dette for noe, de kan jo ikke gjøre dette», forteller de meg.

 

 HER FINNER DU AKSJONEN GRETHE HAR STARTET

 

-Kjemp med nebb og klør

Av de fire alternativene om hvor dette nye vannverket burde ligge er flere enige om at inne i Holsfjellet er det beste og det mest naturlige alternativet, sier Grethe.

Hun mener at om raseringen av det flotte friområdet blir gjennomført, så vil det bety slutten på det fine turanlegget som beboere i Fremmerholen og Spjelkavik bruker hver eneste dag.

 

-Så nå må vi kjempe med nebb og klør sier hun til spjelkavika.no

Grethe Loe startet underskriftsaksjonen mellom 16 og 17 mandag ettermiddag, og den deles på sosiale medier i stor fart.

 

400 i skrivende stund

-Når jeg snakker med deg nå så har allerede 400 personer signert. Det er kjempeviktig at folk nå engasjerer seg og at dette spres rundt, slik at vi når enda høyere tall, sier hun. (Samtalen fant sted i 21-tiden mandag kveld).


 

(Saken fortsetter under bildet):

renseanlegg3

GIR SIN STØTTE:  Jakob Storlykken (f.v), Perry Holen og Svein Sæter er tre av medlemmene i Lillevannets venner. - Dette er et godt tiltak for å få folk til å våkne mer opp rundt denne saken, sier Perry Holen, som også er leder i Spjelkavik IL.  Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


-Et godt tiltak

Også Perry Holen i Lillevannets venner støtter opp om aksjonen til Grethe Loe.

 

-Ja, dette er et godt tiltak for å få folk til å våkne mer opp rundt denne saken.

 

-Som også vi har påpekt bør vannanlegget legges inn i fjellet, ellers vil svært mange bli berørt, sier Perry Holen som heller ikke ser fram til en eventuell anleggsperiode.

 

Belastende

-En må huske på at bygging av et slikt anlegg vil bety en enorm anleggsaktivitet i området. Daglig vil store trailere belaste de dårlige veiene i Fremmerholen, samt at det vil skje i et boligområde med mange barn og en barnehage.

Dette er en svært dårlig løsning, sier Holen.