skjenkesak 04

-OSTEN BLIR UTHULET:   Høyres Knut Anders Oskarson (i midten) mener politikernes målsetninger om ruspolitikk blir uthulet, men gikk for skjenking til O`Learys. Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG  / spjelkavika.no


-Et enormt areale

Politikerne har aldri hatt en så omfattende skjenkesak å behandle.byline friwal                                17.september 2018


baronen pageann

 

Spjelkavika.no | POLITIKK: -3.285 kvadrat. Det er på størrelse med en lite småbruk O`Learys skal skjenke på. Og det er seks ganger større enn det største ”vannhullet” vi har i dag, sa høyres Knut Anders Oskarson.

facebookknapp

 

Barn og unge

Og stort blir det, men det var ikke nødvendigvis størrelsen politikerne hengte seg mest opp i.

Men at skjenkingen foregår i et område der barn og ungdom beveger seg, både til kino, bowling og andre fasiliteter som kommer i det nye Amfi Moa-senteret.

Oskarson så dilemmaene de står ovenfor, men funderte seg fram til om dette ikke var prisen vi måtte betale for framskritt og at sentrene går mer over fra å være tradisjonelle med butikker, til å bli opplevelsessentre.

-Osten vår blir stadig mer uthulet. Vi mister skanse for skanse, sa han og siktet til politikernes ruspolitiske handlingsplan.

 

Begrenset

Men Oskarson konkluderte seg imidlertid til noe annet enn han funderte høyt rundt. Han stemte for partikollega Monica Molvær sitt forslag og å innvilge med begrensninger.

Trolig var det viktig for ham å poengtere at det ikke var helt uten en emmen smak i munnen.


(Saken fortsetter under bildet):

skjenkesak 01

VANT FRAM:  Monica Molvær (H) sitt forslag ble vedtatt.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


Monica Molvær roste O`Learys for å se til Ålesund, og at politikerne bør innvilge skjenking, men med noen punkter til innstramming og forbedringer fra O`Learys sin side.

Det innebærer at O`Learys får skjenke hele dagen i restauranten, men må vente til klokken 20.00 før de kan servere alkohol i områdene for spill. Ikke klokken 23.00 som lå i rådmannens forslag.

Samtidig må O`Learys avgrense bedre de områdene der det ikke skal foregå skjenking, noe den svenske restaurantkjeden må framlegge for utvalget på neste møte.


(Saken fortsetter under bildet):

skjenkesak 03

DIPLOM I POSTEN?:  Miljøpartiets Eva-Brit Langva raste og lurte på om O`Learys sine advokater hadde fått diplomet i posten, og siktet til at de spekulerte i å komme sent med søknaden.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


-Diplomet i posten?

-Har O`Learys sine advokater fått diplomene i posten, raste Eva-Brit Langva (MDG) og sikter til at O`Learys kom sent på banen med sin søknad.

-De har spekulert gjennom det å komme så seint, en måned før de skal åpne. Jeg foreslår at vi utsetter hele saken, så kan de finne ut hvordan de vil skjerme for barn og unge, raste hun.

Forslaget ble imidlertid nedstemt med tre stemmer.

Det samme ble forslaget til Åse-Marie Myren (KrF) som foreslo at utvalget skulle avslå søknaden til O`Learys.