REAGERER: De blir naboer til den planlagte vannpumpestasjonen i Fremmerholen, uansett plassering. De reagerer kraftig mot forslagene, og på at Brusdalsskjønnet som skal verne drikkevannet ikke blir brukt. Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / spjelkavika.


Naboene protesterer

Trodde kampen var vunnet - Får omkamp om pumpestasjon.

 


byline friwal

13.april 2021baronen pageann

 

Spjelkavika.no | NYHETER: 27.september 2018 begravde politikerne i Ålesund bystyre planene om vannrenseanlegg i Fremmerholen for godt. Men striden var slett ikke over.

 
Pumpestasjon
For når politikerne valgte å flytte vannrenseanlegget til den nå tomme tomta i Brusdalsveien 208, så åpnet også behovet seg for en pumpestasjon, og den må i følge kommunen plasseres så nært Brusdalsvannet som mulig.
 
Det er selskapet Asplan Viak som har fått prosjektansvaret fra Ålesund kommune.
 
For få uker siden sendte de ut det de kaller ”informasjons- og innspillsportal for reguleringsarbeidet”, med frist for innspill 15.april.
 
Naboene reagerer
I korte trekk drar Asplan Viak opp prosjektet og alternativene i et dokument der de inviterer til innspill om plassering av pumpestasjonen.
 
Naboene, og spesielt beboere i Porseveien reagerer på alternativene som er foreslått. Nå protesterer de, og har laget aksjonsside på Facebook.
 
-Det ene alternativet, alternativ 2 ligger helt ved vannkanten, og like inntil flere boliger i Porseveien, sier Asgeir Nogva, en av de som blir naboer til pumpestasjonen.
 
Vi mener det går på tilliten løs når de kunne bruke Brusdalsskjønnet som argument når vannrenseanlegget på Rødset ble skrinlagt, men altså ikke byggingen av denne pumpestasjonen like ved vannkanten, sier han.
 
-Anlegget kommer godt innenfor 100-metersregelen for Brusdalsskjønnet, men her blir ikke dette skjønnet nevnt med et ord, legger han til.
(Saken fortsetter under bildet):

ALTERNATIVENE: Her er ede to alternativene som er presentert for plassering av vannverket. Naboene i Porseveien mener begge alternativene vil ødelegge nærmiljøet, og at alternativ 2 ikke oppfyller Brusdalsskjønnet. Naboene mener stasjonen godt kan plasseres lenger sørøst mot elva (gul sirkel).
Foto: Googlemaps


Alternativene

Asplan Viak presenterer to alternativer.
 
Alternativ 1. er på området mellom ”Jeger og Beger” og stien ned til broa fra Fremmerholen, sør for Holsmyrveien.
 
Alternativ 2 er på området som ligger mellom Brusdalsvannet og bebyggelsen i spesielt den sørlige delen av Porseveien.
 
Naboene reagerer på begge lokasjonene.
 
Området brukes
-Vi reagerer mest på alternativ 2 som av Asplan Viak blir beskrevet som et mer uberørt område med tett vegetasjon. Men det betyr slett ikke at området ikke blir brukt.
 
-Både skolen og barnehagene er hyppige gjester i området, for ikke å snakke om barna som bor i Porseveien og Fremmerholen.
Dem er det mange av, og de bruker området hele tiden, sier Knut-Erik Johannessen, en annen av naboene som blir berørt.
 
Frykter støy
Naboene frykter også at det skal komme støy fra anlegget, som vil komme spesielt nært husene i Porseveien 2, 4, 6 og 8. Disse boligene blir ekstra berørte, både i byggeprosessen og i drift, mener naboene.
 
-Det er snakk om et anlegg som vil ligge på mellom 30 og 40 meter fra husveggene, sier Johannesen.
 
Asplan Viak poengterer at de med forslagene er utenfor den planlagte bydelsparken i Fremmerholen, men også alternativ 1 mener naboene er et dårlig valg.
 
Har alternativ
-Vi vil jo ikke dytte dette på noen andre, og vi mener at det er unødvendig, sier Bente Ommedal, beboer i Porseveien.
 
-Etter vår mening bør det være mulig å plassere pumpestasjonen lenger sør, ned mot elva, for også alternativ 1 berører friområdet både store og små bruker hver dag.
For husk at en ting er selve pumpestasjonen. Det kommer også vei og snuplass på området, sier hun.
 
Sender innspill
-Vil dere sende inn et innspill på invitasjonen fra Asplan Viak?
 
-Så absolutt. Jeg tror alle her sender inn hvert sitt innspill, for dette finner vi oss ikke i, sier hun.
 
Dette skal skje
Anlegget er et reserveanlegg der det skal være to inntak fra Brusdalsvannet.
 
Dette innebærer altså et vannrenseanlegg som er vedtatt plassert i Brusdalsveien 208.
 
Anlegget må ha ledningstraseer fra pumpestasjonen, noe som må legges gjennom Fremmerholen.
 
Fra pumpestasjonen vil det strekkes to vanninntak fra Brusdalsvannet inn til pumpestrasjonen.
 
Det ene inntaket plasseres på 70 meters dybde, det andre på 20 meter.
Inntakene vil strekke seg mellom 1,5 og fra fem til sju kilometer østover.
 
Asplan Viak understreker at planene er under vurdering, og at innbyggerne har anledning til å si sitt.
 
Gode innspill kan bidra til at man ender opp med en bedre plan”, skriver selskapet i invitasjonen.
 
Da gjenstår det og se om naboene i Fremmerholen blir hørt og så denne gangen.