TAR HENSYN: Torsdag skal alle gangveier og parkeringsplasser rundt tomta asfalteres. Og entreprenør og byggherre lover å ta hensyn til de mange barna som hver dag skal til og fra skoler, barnehager og trening i området. Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / spjelkavika.no


Starter nå

Reiser bygget på tomta.

 


byline friwal

PUBLISERT
17.august 2023Spjelkavika.no

NYHETER

SPORT

SPJELKAVIK ARENA:

 

Det er Consto som er totalentreprenør for Spjelkavik Arena. Nå starter de med betongarbeidet.

 

Asfalt på torsdag

Alle som har bevegd seg i området har sett at det har skjedd mye på tomta der Spjelkavik Arena nå skal bygges.

Også i nærområdet har mye skjedd. Spesielt med nye gangveier og bruer.

-Neste torsdag skal alt asfalteres. Det gjelder alle gangstiene og parkeringsplassen ved plasthallen, forteller prosjektleder Therese Giskeødegård Osvik i Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

1.600 elever

Hun og prosjektleder for Consto Midt-Norge, Odd Einar Hjellen møter Spjelkavika.no ved inngangen til tomta.

Her er anleggsarbeidere i full gang med å sikre tomta, og en port har kommet opp ut mot Vasstrandveien.

De to prosjektlederne er klare på at sikkerheten til skolebarn står i høysetet nå når arbeidet endrer karakter.

(Saken fortsetter under bildet):

BYGGESTART: Nå starter byggingen. Det forteller prosjektleder i Consto Midt-Norge, Odd Einar Hjellen og prosjektleder i Møre og Romsdal fylkeskommune Therese Giskeødegård Osvik.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no

-Det går rundt 1.600 elever på videregående på Langhaugen, ungdomsskolen og på barneskolen. I tillegg er det to barnehager i området, samt Borgund videregående. Så det er mange barn og ungdom som beveger seg her. I tillegg skal mange av dem til og fra trening, sier Giskeødegård Osvik.

-Når vi nå går over til selve byggingen av hallen betyr det at anleggstrafikken blir mindre tett, men den blir der.
Vi vil forsøke å begrense trafikken i tiden der barna skal til og fra skole, sier Hjellen.

 

Ny byggefase

Arbeidet med å rense grunnen er over. Nå skal støpearbeidet starte opp.

-Det arbeidet begynner denne uken, sier hun.

-I oktober starter arbeidet med reisverket. Da vil det bli mer synlig.
I november blir det vegger og tak, samt vinduer.
I desember kommer dørene på plass, og i februar skal vi ha et tett bygg, sier Giskeødegård Osvik.

Når en har et tett bygg skal hallen innredes og utstyres, før ferdigstillelse og overlevering i oktober neste år.

(Saken fortsetter under bildet):

GANGFELT: En ny bred bro er på plass. Det samme er fortauene som torsdag skal asfalteres. Samtidig blir det laget gangfelt over vegen til stien som fører til Fremmerholen. Den lille provisoriske broa (til høyre for den nye broa) blir historie neste uke. Da kommer det også opp et rekkverk i forlengelsen av broa.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no

-Ekstrem oppussin

Mye er gjort rundt i området ved hallen. Spesielt med gangveier som skal gi elever lettere tilkomst. For neste år flytter idrettslinja inn på videregående.

-Området har siden november gått gjennom en «ekstrem oppussing» der det har blitt fraktet bort store mengder forurenset masse fra tomta som er fraktet til deponi, kulvertløsninger i Vasstrandvegen er erstattet av en bredere kjørebro med fortau, og det er etablert nye gang- og sykkelveger, sier de to.

Entreprenøren vil sette opp rekkverk ved den nye brua på Vasstrandvegen, og gangfelt for å øke sikkerheten for de som skal gå stien til Fremmerholen.

(Saken fortsetter under bildet):

ASFALT: En rekke nye gang- og sykkelstier, samt gangbro er etablert i forbindelse med Spjelkavik Arena. Spesielt til videregående på Langhaugen der idrettslinja kommer neste år. Torsdag neste uke skal stiene asfalteres. Det skal også hele parkeringsplassen ved Tafjord-hallen.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no

-Ta hensyn

-Vi håper alle tar hensyn til at det faktisk er en byggeplass, og at foreldre ber sine barn om å ta hensyn til det sier Giskeødegård Osvik. i følge prosjektlederen har det ikke manglet på skumle episoder.

-Spesielt de med elektriske sparkesykler. Vi har hatt noen situasjoner med barn, kledd i svart som kommer susende midt i veien. Det kan fort bli farlig.

-Og det er vel også unødvendig å bruke veien når alle gangfelt i området nå får ny asfalt?

-Ja, det blir unødvendig. Og bruk gjerne refleksvest, og følg skiltingen, oppfordrer hun.

(Saken fortsetter under bildet):

OVERLEVERES 2024: 4.oktober 2024 er datoen som er satt for overlevering av Spjelkavik Arena..
Illustrasjon: NORCONSULT

Ferdig neste høst

4.oktober 2024 er datoen for overlevering av Spjelkavik Arena. En reise som for ildsjeler i Spjelkavika har tatt 40 år.

Da skal en hall på rundt 6.600 kvadratmeter, og plass til 2.000 publikummere stå ferdig. Dermed får Spjelkavika en hall med internasjonal status, etter vedtak i Fylkestinget i mars.

Hallen bygges med miljøvennlige materialer, og blir kostnadseffektiv med fjernvarme fra Tafjord.