GRUNNSTEIN: Arve Olav Bang, virksomhetsleder for vann og avløp i Ålesund kommune takker Roger Hofseth med diplom og vanngaraffel etter nedsettingen av grunnsteinen. (Bak fra venstre): Hans Olav Naas i Giske kommune, Eva Vinje Aurdal, ordfører i Ålesund, kommuneoverlege Alexander Drabløs Wiig, og prosjektleder for Fremmerholen vannbehandlingsanlegg Marthe Therese Strømme. Foto: ÅLESUND KOMMUNE


Byggestart

Rent vann til 70.000.


byline friwal

PUBLISERT
21.november 2023Spjelkavika.no

NYHETER

NYBYGG

VANNBEHANDLING:

 

Som representant for næringsmiddelindustrien, var det konsernsjef i Hofseth AS, Roger Hofseth som fikk æren av å legge ned grunnsteinen.
 
 
Byggestart
 
Først sørget Birgitte Valderhaug, senioringeniør Sula kommune, Eva Vinje Aurdal, ordfører i Ålesund, og Hans Olav Naas, enhetsleder teknisk Giske for det første spadetaket.
 
Dermed er det oppstart av byggeprosjektet på tomta i Fremmerholen.
 
 
Avhengig av rent vann
 
Det er rundt 70.000 mennesker som nyter godt av anlegget når det skal stå klar for drift i 2026. og 27 millioner liter rent vann blir levert av dagens anlegg.
 
Mye av dette vannet blir brukt av lokale industribedrifter som produserer mat. Derfor ble også Roger Hofseth invitert til å legge ned grunnsteinen.
 
-Vi vil få store problemer dersom vi ikke har tilgang til rent vann. Skal vi produsere de rene og fine produktene våre så må vi har rent vann, sa han.
 
-Fremmerholen vannbehandlingsanlegg er et prosjekt som vil bety mye for framtiden, og være en forutsetning for videre utvikling, sa ordfører Eva Vinje Aurdal.

(Saken fortsetter under bildet):

TOK SPADETAK: Senioringeniør i Sula kommune, Birgitte Valderhaug, ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal og enhetsleder i Giske kommune Hans Olav Naas tok de første spadetakene på tomta.
Foto: ÅLESUND KOMMUNE

 
Klar i 2026
 
Prosjektet blir beskrevet av prosjektleder MartheTherese Strømme som å gå fra et fly med en til to motorer. Altså en fin dobling.
 
Det er 160 år siden Ålesund fikk sitt første vannforsyningsanlegg. Nå skal dette anlegget altså gi rent vann til 70.000 mennesker i Ålesund og Sula, samt reservevann til Giske kommune.
 
Anlegget skal bestå av to bygg i Brusdalsvegen i Fremmerholen. Et prosessanlegg og et rentvannsanlegg. I tillegg blir det oppført en pumpestasjon i Rødsetvegen.