renseanlegg

ER ENIGE:   (F.v) Jakob Storlykken, Svein Sæter og Perry Holen i SIL og LIllevannets venner får støtte av bydelspolitikerne, her repressentert av Daniella Baarholm (Frp) og Inger Johanne Langeland (V) mot det de mener er rasering av friluftsområdet i Fremmerholen. Området bak dem, i høyre bildehalvdel er ei av tomtene som er vurdert. Vannbehandlingsanlegget vil i så fall ta hele denne delen av friområdet. Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG  / spjelkavika.no


- Et alvorlig inngrep

Lillevannets venner vil stoppe vannrenseanlegget som er planlagt i Fremmerholen.


byline friwal                                7. mars. 2017


baronen pageann

 

Spjelkavika.no | NYHETER: Lillevannets venner og Spjelkavik IL reagerer sterkt på planene om et vannrenseanlegg i friområde i Fremmerholen.

 

facebookknapp

 

Alvorlig

Lillevannets venner er en gruppe som nylig ble lagt inn under Spjelkavik IL, og som bruker mange hundre dugnadstimer i året for å oppgradere og holde området rundt vannet ved like.

 

Nå foreligger det planer om å plassere et vannrenseanlegg i området, og det aktuelle området er like nord for gangbrua over elva, på friluftsområdet i Fremmerholen.

Det liker både SIL og Lillevannets venner dårlig, og har fått medhold hos bydelspolitikerne.

 

-Det er et stort bygg som betyr en alvorlig inngripen i dette flotte friluftsområdet. I tillegg til at bygget blir 60 x 30 meter, så skal de også rage 10 meter i høyden, sier Perry Holen, leder for Spjelkavik IL.

Jakob Storlykken, Perry Holen og Svein Sæter møter de to bydelspolitikerne Inger Johanne Langeland (v) og Daniella Baarholm (Frp) til en synfaring i området. De er alle enige om at dette må en kjempe mot.

 

-Plasser det i fjellet

-Vi foreslår ovenfor kommunen å plassere anlegget i fjell. Det betyr en differanse på mellom 70 og 80 millioner kroner, men det er tross alt et anlegg for framtiden. Da kan vi godt gjøre det framfor å bygge det i et slikt område, sier Daniella Baarholm til spjelkavika.no.

 

Å i det hele tatt å få bygge noe i et slikt område er langt fra noen enkel affære.

Derfor har også disse planene gått fram og tilbake til Fylkesmannen, for er det ikke fredede elvemuslinger som skal tas hensyn til, så er det andre ting som dukker opp. Og politikerne begynner å få dårlig tid ettersom bygget ettersigende skal stå ferdig i 2020.


 

(Saken fortsetter under bildet):

renseanlegg3

HAR PLANER:  Jakob Storlykken (f.v), Perry Holen og Svein Sæter er tre av medlemmene i Lillevannets venner. De har lagt ned mange dugnadstimer i området, og de har mange forslag til bruk av det fine friarealet i Fremmerholen.
Foto: FRIDGEIR WALDERHAUG / Spjelkavika.no


 

Tok grep

SIL og Vennene til Lillevannet innrømmer at de kanskje har reagert noe seint, men nå gjør de det ettertrykkelig.

-Mulig vi har sovet litt i timen når dette kom opp, men nå reagerer vi og tok grep ved å skrive et notat med våre synspunkter til bydelsutvalget. Politikerne der reagerte, sier Svein Sæter.

 

-På 80-tallet var Fremmerholen Vel aktive og forsøkte å gjøre noe med området. Siden har lite skjedd. Er det noen i nærområdet her som ikke har kjent besøkelsestiden sin?

-Vi har hatt ønske om å få til ting i dette området. På andre siden av elva er grensen flyttet vestover i forhold til hva som er mulig å få til, og er derfor sprengt, sier Perry Holen.

 

Attraktivt område

Han og de andre i gruppen og idrettslaget ser for seg både sandvolleyballbaner, grillplass, sittegrupper, gapahuk og en rekke andre tiltak.

 

-Området er også attraktivt for alle de som ikke kan gå i fjellet. Her kan de gå turer og bevege seg i et område tilrettelagt som lavterskelløype, sier Jakob Storlykken. Han og Lillevannets venner har mange planer for området, også videreføring av belysningen de har ordnet rundt store deler av Lillevannet.

 

-Området må ikke bygges på. Vi mener det vil være svært uheldig og vil ødelegge området. Vi trenger en grønn lunge. Bygges vannbehandlingsanlegget her vil dette friluftsområdet gå tapt for all framtid, sier Sæter.