BYPAKKEN: Slik blir E136 Breivika - Lerstad og området rundt når prosjektet står ferdig. Video: Statens Vegvesen / Bypakke Ålesund


Trafikkreform

Bypakke Ålesund vil innebære en total omlegging av samferdselen inn og ut av byen.


byline friwal

2.oktober 2020baronen pageann

 

Spjelkavika.no | NYHETER: 3,9 milliarder kroner vil politikerne legge i potten for bypakken. Et prosjekt som på mange måter vil endre trafikk og samferdsel inn og ut av Ålesund totalt.

Samferdsel
Mer buss, og bussen raskere fram. Firefeltsvei, kilometervis med gang og sykkelstier. Nye kryss og tunneler.
 
Dette og mer til skal gjøre livet lettere for både bilister, busspassasjerer, fotgjengere og syklende, i følge politikerne.
(Saken fortsetter under bildet):

LERSTADKRYSSET: Lerstadkrysset har i flere tiår vært en flaskehals. Når bypakken er realisert vil en ny trafikkmaskin ta unna trafikken.
Foto/skjermdump SVV / Bypakke Ålesund.


Omfattende
Et så stort og omfattende prosjekt kan aldri realiseres uten store uenigheter. Og slik har det også vært i debatten rundt bypakken.

Spesielt når en snakker om bompenger og finansieringen av prosjektene.
 
Statens Vegvesen beregner en nedbetalingstid på 13.år. Hver passering vil koste 20 kroner, men et tak på 1.200 kroner i måneden.
 
I videoen fra Bypakke Ålesund og Statens Vegvesen (overst) ser du hvordan det vil fortone seg i fugleperspektiv.
 
Om Stortinget godkjenner Bypakken mener kommunen og SVV at oppstart kan komme allerede i 2022.